Maturzyści z II LO na Jasnej Górze

24 września uczniowie klas maturalnych z II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w  Lubartowie udali się do Częstochowy, by zgodnie z tradycją prosić o zdaną maturę i dostanie się na studia, a także o pomoc w wyborze drogi życiowej, zdrowie dla siebie i najbliższych, ponadto o pokój na świecie i ustanie wojny na Ukrainie.

          Pewną nowością tegorocznej pielgrzymki było to, że do Częstochowy z uczniami II LO jechali  maturzyści z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Niemiec i maturzyści z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej.

          Wspólna modlitwa pielgrzymów rozpoczęła się w południe Drogą Krzyżową na wałach jasnogórskich. Duchowny w rozważaniach zwracał uwagę na wiele trosk i problemów współczesnej młodzieży, a także na wiele zagrożeń, jakie stawia przed nią współczesny świat. Odpowiedzią na duchowe rozterki młodych powinno być poszukiwanie Boga i Jego obecności.

          Myśli te, zwłaszcza dotyczące zagrożeń, rozwinął podczas uroczystej Mszy Świętej ks. bp Józef Wróbel. Kapłan zwracał uwagę na wielkość i wyjątkowość każdego człowieka i jego powołania, ale jednocześnie mówił o zagrożeniach, jakie czyhają na młodego, i nie tylko młodego, człowieka. Ksiądz biskup apelował o mądrość i odpowiedzialność przy wyborze drogi życiowej, czy to drogi małżeńskiej, czy kapłańskiej i podpowiadał, że jedyną receptą na spokój jutra jest zawierzenie swojego życia Bogu – i to właśnie zrobiła młodzież na koniec Mszy Świętej, powierzając siebie, swoje plany i całe życie Bogu oraz Matce Boskiej.

          Uczniowie wrócili do domu napełnieni dobrą energią i nadzieją, że modlitwa połączona z ciężką pracą przyniesie sukcesy podczas majowych egzaminów maturalnych.

II LO