„Meandry historii” – wystawa w Kozłówce

Wystawa „1944. Meandry historii” będzie prezentowana w Teatralni Muzeum Zamoyskich w Kozłówce od 27 lipca.

Obejrzymy na niej  fotografie, archiwalia, pamiętniki, dzieła sztuki i literatury oraz osobiste pamiątki i fragmenty rodzinnych kolekcji. Ekspozycja to prezentacja wydarzeń roku 1944 – istotnej daty zarówno dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, jak i całego środowiska ziemiańskiego.

Tytułowy rok „1944” odnosi się do okoliczności oraz skutków reformy rolnej, która położyła kres kulturze ziemiańskiej, a także podkreśla datę powstania muzeum w dawnej rezydencji rodziny Zamoyskich w Kozłówce. „Meandry” symbolizują przewrotność losów i ambiwalencję wydarzeń, które dla jednych były końcem, a dla innych początkiem. „Historia” przedstawia zarówno ogólny kontekst czasów, jak i losy konkretnych rodów ziemiańskich oraz ich przedstawicieli.

Wystawie, organizowanej w Teatralni, będą towarzyszyć dwie prezentacje plenerowe:

 „Dekret o reformie rolnej 6.IX.1944 r. Dokumenty i świadectwa z czasu wygnania ziemiaństwa” – udostępniona przez Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Wielkopolski

„1944. Meandry historii. 80 lat Muzeum w Kozłówce” – prezentująca zmienne losy i etapy rozwoju placówki.