Memoriał Leona Filipka

W Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Woli Skromowskiej 26 stycznia odbył się turniej tenisa stołowego zorganizowany w celu uczczenia pamięci Leona Filipka – wieloletniego prezesa, pasjonata sportu, sędziego, założyciela klubu LUKS Kłos Wola Skromowska działającego w latach 1972-2023.

Organizatorami wydarzenia byli: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „KŁOS” Wola Skromowska, Zespół Szkolno -Przedszkolny w Woli Skromowskiej. Turniej odbył się pod patronatem honorowym  Wójta Gminy Firlej. Ogromny szacunek oraz uznanie w środowisku sportowym to wartości, na które prezes Leon Filipek bezinteresownie pracował przez ponad 50 lat. Człowiek, który poprzez sport  brał czynny udział w wychowywaniu kilku pokoleń dzieci i młodzieży. Wystarczy, że ktoś raz zapisał się na listę startową zawodów sportowych, w pamięci pana Leona pozostał już na zawsze. Sportowe serce prezesa najmocniej  biło dla nas członków oraz zawodników Kłosa, ale zawsze doceniał pracę oraz rozwój  reprezentantów innych klubów. Nie mogło więc zabraknąć chętnych, którzy od momentu powstania inicjatywy aktywnie przyczynili się do  pomocy w organizację tej wspaniałej imprezy. Byli oraz obecni zawodnicy i członkowie klubu Kłos, rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły, bliscy znajomi oraz najbliższa rodzina Leona Filipka wszyscy pod okiem dyrektora Pawła Dobka wywiązali się ze swoich zadań.

           Otwarcia zawodów dokonał dyrektor Paweł Dobek w kilku ciepłych zdaniach jeszcze raz uświadomił najmłodszym adeptom, jaki jest cel turnieju i jak ważna jest pamięć po kimś kto wiele lat temu rozpoczął przygodę ze sportem w naszej miejscowości. Następnie głos zabrał Prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego Dariusz Wierzchowski, który odniósł się do działalności sportowej i współpracy ze związkiem. Sędzią głównym turnieju był Mariusz Baranowski. Gościem honorowym podczas memoriału była pani Marianna Filipek.

Potwierdzeniem tych wszystkich ciepłych słów pod adresem pana Leona  była ogromna frekwencja 116 uczestników. Pojawili się przedstawiciele wielu klubów sportowych, którzy w miłej sportowej atmosferze uczcili pamięć po zmarłym. Podczas wydarzenia miało miejsce symboliczne przecięcie wstęgi i odsłonięcie tablicy upamiętniającej Leona Filipka.  

Zwycięzcy poszczególnych kategorii:

Skrzaci.

1-Polak Filip

2-Polak Mieszko

3-Lato Franciszek

Żacy.

1-Król Nikola

2-Kosik Błażej

3-Borzęcka Antonina

Młodzicy.

1. Gozdal Jakub

2. Lipski Albert

3. Czajka Angelika

Szkoła Średnia

1.Czajka Dawid

2.Sosik Marcin

3.Trochim Anna

Wychowankowie.

1. Szymanek Bartłomiej

2.Drewienkowski Radosław

3.Siwek Krzysztof

Open.

1.Szymanek Bartłomiej

2. Włodarczyk Tomasz

3. Baran Roman

Obowiązkiem Zarządu klubu Luks KŁOS Wola Skromowska oraz wszystkich sympatyków sportu w lokalnym środowisku jest kontynuowanie tej wspaniałej tradycji, którą w 1972 rozpoczął prezes Leon Filipek.