Metody nauczania języków obcych – sprawdź jak szybko możesz opanować nowy język?

Nie da się ukryć, że znajomość języka obcego w dzisiejszych czasach jest prawdziwą przepustką do kariery. Tak naprawdę, wydaje się nam, że jedynie język angielski warty jest perfekcyjnego opanowania, co nie jest do końca faktem zasadnym. Warto sobie uświadomić, że znajomość języka angielskiego jest w dzisiejszej rzeczywistości kwestią całkowicie standardową. Niemniej jednak każdy dodatkowy język, to dodatkowe środki do naszej wypłaty- co znajduje potwierdzenie w realnym świecie. Dorośli jednak mogą o wiele ciężej przyswajać sobie lingwistyczne nowinki, więc jednym z lepszych rozwiązań, będzie skorzystanie z pomocy szkoły językowej Avalon w Lublinie. Dzięki niej i metodom, w jakich nauczane są języki obce, o wiele łatwiej będą „wchodziły” do głowy. Jakie są więc najpopularniejsze metody ich nauczania?

Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa- na czym ona polega?

W szkole językowej Avalon z główną siedzibą w Lublinie gwarantują dopasowanie danej metody nauki języka angielskiego do naszych potrzeb, by cała nauka, była dla nas jak najbardziej efektywna oraz skuteczna. Jedną z popularniejszych metod, jest metoda gramatyczno-tłumaczeniowa. Metoda ta była wykorzystywana już pod koniec XIX wieku, a na samym początku odnosiła się ona do nauki łaciny oraz greki. W tej metodzie nauczania chodzi przede wszystkim o to, by do perfekcji opanować reguły gramatyczne i zasady danego języka, które wykładane są po polsku. Następnie uczniowie analizują teksty- już w języku obcym, pod kątem wspomnianych i opanowanych reguł związanych z gramatyką. Następnie dochodzi tłumaczenie zdań z języka obcego na język polski. Podczas całej nauki występuje wiele okazji do tego, by efektywnie ćwiczyć także poprawną wymowę i angażować się w konwersacje prowadzone oczywiście w języku obcym.

Metoda naturalna- jak zgodnie z nią opanować język obcy?

Koleją metodą nauczania języka obcego, jest nic innego jak metoda naturalna. Jest ona swoistym przeciwieństwem metody gramatyczno- tłumaczeniowej. Jej głównym założeniem jest nauka języka poprzez stałe powtarzanie i korygowanie ewentualnych błędów oraz pomyłek. Co ciekawe, podczas zajęć nie jest w ogóle wykorzystywany język ojczysty. Nauczyciele starają się wyeliminować całkowicie stres i presję ciążącą na uczniach i zadbać o to, by nauka języka była po prostu dla nich maksymalnie naturalnym doznaniem. Uczestnik kursu obserwuje, słucha, a następnie powtarza konkretne zdania. Warto zauważyć, że w tej metodzie zasady gramatyczne są całkowicie nieistotne i w żadnym wypadku nie są one również nauczane. Wykorzystuje się tu swoistą indukcję, czyli uczniowie samodzielnie powinni zaznajomić się z zasadami gramatycznymi, bazując na wykonywanych ćwiczeniach i analizowanych tekstach. Bardzo dużą uwagę przykłada się do samego chwalnie uczniów za osiągane sukcesy. Natomiast w momencie, kiedy wkradnie się błąd, lektor- nauczyciel stara się delikatnie korygować uczniów i dalej angażować ich w zajęcia językowe.

Metoda Callana- metoda nie do końca naturalna

Metoda Callana w latach 60 była uważana za jedną z najdoskonalszych i najefektywniejszych, jeśli chodzi o naukę języka obcego. Jest ona również wykorzystywana w szkole Avalon w Lublinie i wielu innych szkołach. Na czym więc polega nauka języka zgodnie z metodą Callana? Otóż Robin Callan- twórca tej metody, uważał, że najskuteczniejszym sposobem na opanowanie języka jest nic innego, jak tylko konwersacja. Wobec tego zajęcia bazują głównie na rozmowie, jednak nie jest to rozmowa naturalna. Nauczyciel zadaje uczniom konkretne pytania, w wyrywki i oczekuje odpowiedzi w jak najszybszym tempie. Uczniowie nie mają czasu na zastanowienie się, ale nie muszą oni również budować skomplikowanych zdań. Chodzi raczej o powtarzanie i opanowanie wyuczonych zwrotów, które w wielu językach stanowią podstawę konwersacji. Zajęcia również prowadzone są bez wykorzystywania języka ojczystego i opierają się na wielokrotnym i żmudnym powtarzaniu konkretnej partii materiału. Błędy zaś są korygowane natychmiast przez nauczyciela.

Artykuł partnera