Miała być studnia sprzed tysiąca lat

Rozczarowanie przeżyli archeolodzy pracujący na terenie powstającej obwodnicy Kocka. studnia kock 1Choć wszystkie znaki wskazywały, że trafili na studnię nawet sprzed ponad tysiąca  lat, to – jak mówi Zbigniew Mazurek- po dokładnym zbadaniu okazało się, że wykluczyły to pozostałości. Pod odkopaniu gruntu wokół studni do głębokości 2 metrów okazało się, że znajduje się tam betonowy krąg. Udało się nam porozmawiać też z 70- letnim sąsiadem, który powiedział, że były tam w latach 50 lub 60 zabudowania, które później zostały rozebrane albo spalone i stad pozostałości po studni. Archeolodzy pod Kockiem prowadzą prace na dziewięciu stanowiskach. Do tej pory znaleźli pojedyncze przedmioty użytkowe z różnych epok. Najstarszy przedmiot pochodzi z epoki brązu. Największą nadzieją są dziwne wzory, które ukazały się po odsłonięciu wierzchniej warstwy ziemi. Archeolodzy mają nadzieję, że mogą to być pozostałości jakichś murów obronnych albo fortyfikacji.