Miasto będzie remontować drogi

Urząd Miasta Lubartów planuje prace związane z remontem dróg w mieście.

Ratusz ogłosił przetargi na przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, jeśli chodzi o branżę drogową. Pierwszy przetarg podzielony jest na dwa zadania. Dotyczy opracowania projektu budowlanego i wykonawczego oraz projektu stałej organizacji ruchu dla inwestycji pod nazwą „Budowa drogi biegnącej na południe od ulicy Nowodworskiej po granicy Miasta Lubartów”. Ma powstać jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego przygotowanego do obciążenia dużym tonażem wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i oświetleniem. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Urban Media Ewa Urban z Warszawy. Dokumentacja ma być gotowa do końca sierpnia bieżącego roku.

Natomiast drugie zadanie obejmuje przygotowanie przebudowy drogi wewnętrznej na osiedlu 3 Maja, remontu drogi wewnętrznej  ul. Przemysłowej, przebudowy ul. Akacjowej na odcinku od ul. Mucharskiego do ul. Parkowej oraz budowy chodnika na osiedlu Kopernika przy posesjach Lotników 20, Lotników 22A, Weteranów 13 i Weteranów 15. Droga biegnąca przez osiedle 3 Maja oraz przy ulicy Przemysłowej będzie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni oraz chodniki z kostki brukowej. Nawierzchnię z ekologicznych ażurowych płyt betonowych zyskają dodatkowe miejsca parkingowe. Ulica Akacjowa będzie wyłożona kostką brukową. Szerokość samej jezdni to 5 metrów, dodatkowo powstaną również zjazdy do posesji. Na osiedlu Kopernika chodnik będzie miał nawierzchnię z kolorowej kostki. Najkorzystniejszą ofertę na tę część zadania złożył Zakład Techniki Robót Budowlanych Mariusz Kożuchowski z miejscowości Szczygły Górne. Dokumentacja powinna być gotowa w ciągu 90 dni od podpisania umowy z wykonawcą.

Sylwia Cichoń

Droga od ulicy Nowodworskiej
Ulica Akacjowa