Miasto chce wspólnie działać z powiatem i gminami

Miasto Lubartów przystąpiło do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego. To szansa na szerszą współpracę samorządów, jeśli chodzi o organizację imprez oraz bardziej efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój powiatu.

Uchwałę w tej sprawie podjęto na sesji Rady Miasta 31 stycznia. Za przystąpieniem do Stowarzyszenia na Rzecz Powiatu Lubartowskiego głosowało 19 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

Udział w stowarzyszeniu ułatwi i zacieśni współpracę miasta z powiatem lubartowskim oraz gminami naszego powiatu w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego – mówił podczas sesji Artur Kuśmierzak, Naczelnik Wydziału Promocji UM.

Burmistrz Krzysztof Paśnik największe korzyści uczestnictwa w organizacji dostrzega we wspólnym, szerszym pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz organizowaniu uroczystości i przedsięwzięć kulturalnych, patriotycznych czy sportowych.

Współpraca samorządów zakłada też podejmowanie wspólnych inicjatyw mających wpływ na rozwój lokalnych społeczności, uczestnictwo w szkoleniach, zjazdach, promocję miasta w wydawanych wspólnie materiałach promocyjnych oraz dostęp do informacji dotyczących pozyskiwania środków na działania i różne projekty.
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego powstało w 2001 roku. Obecnie w jego skład wchodzi samorząd powiatu lubartowskiego oraz gminy: Jeziorzany, Kock, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów.
Składka członkowska Miasta Lubartów wynosi 5 groszy od mieszkańca tj. 1100 zł rocznie.
(kw)