Miasto kupi działki pod obiekty sportowe

Podczas sesji (11 września) radni zajmowali się sprawami zabezpieczenia środków na rondo przy ul. Wierzbowej, Słowackiego, Batalionów Chłopskich, zgodą na zakup działek przeznaczonych pod tereny sportowe oraz udzieleniem dotacji na  dofinansowanie prac konserwatorskich obrazów Czechowicza w Kościele św. Wawrzyńca.

Rajcy najdłużej dyskutowali nad zakupem za 830 tys. złotych dwóch działek przy ul. Akacjowej w Lubartowie, przeznaczonych pod tereny sportowe. – Nabycie tych nieruchomości daje możliwość rozbudowy infrastruktury sportowej przy ul. Parkowej – mówił zastępca burmistrza Radosław Szumiec.Przeciwni temu byli radni opozycyjni: – Po co zakup działek, które będą zagospodarowane w bliżej nieokreślonym czasie? – pytał radny Jakub Wróblewski z PO. Inny radny z tego klubu, Andrzej Zieliński uważał, że powinna być opracowana strategia nabywania nieruchomości: – Musimy zmienić priorytety i usprawnić komunikację w mieście – mówił Zieliński. Z kolei radny koalicyjny Andrzej Kardasz informował, że potrzeby miasta są różne i wydatki na te cele muszą być zróżnicowane. Ostatecznie „za” głosowało 12 radnych. A 9 było przeciw. Kolejną kwestią poruszaną podczas sesji było zabezpieczenie w budżecie na rok 2012 pieniędzy w wysokości 3 mln 200 tys. zł na inwestycję drogową. – Chcemy w najbliższym czasie zrealizować kolejne zadanie z zakresu drogownictwa, czyli budowę ronda przy ulicach: Wierzbowa, Słowackiego, Batalionów Chłopskich – mówił burmistrz Janusz Bodziacki, apelując do radnych o poparcie uchwały. – Chcemy wspomóc te działania środkami z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Jest to bardzo ważna inwestycja dla poprawienia bezpieczeństwa drogowego w mieście. Urząd ma szansę otrzymać 30 – procentowe wsparcie. Wniosek w tej sprawie zostanie zgłoszony do wojewody, do końca września. Za uchwałą głosowało 17 radnych. Ponadto radni zajmowali się sprawą udzielenia dotacji Kościołowi przy Klasztorze Ojców Kapucynów w Lubartowie. Chodzi o do-   nansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich obrazów Szymona Czechowicza. Na ten cel przekazano dotację w kwocie 10 tys zł, zgodnie z uchwałą z 9 lipca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania takich dotacji przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. „Za” uchwałą było 20 radnych. Kolejną sesję Rady Miasta zapowiedziano jeszcze na wrzesień.                                                                            Sylwia Nowokuńska