Miasto Lubartów docenione za obsługę inwestorów

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym zorganizowano galę wręczenia certyfikatów dla jednostek samorządu terytorialnego będących uczestnikami projektu „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim”. Wśród wyróżnionych samorządów znalazło się Miasto Lubartów, które reprezentował burmistrz Krzysztof Paśnik. Nasze miasto jako jedno z trzech zostało uznane za samorząd, który najlepiej obsługuje inwestorów.

Gala była okazją do wręczenia przedstawicielom JST certyfikatów wdrożenia standardu obsługi inwestora oraz podziękowania za udział w projekcie przez wicemarszałka Zbigniewa Wojciechowskiego.

Realizacja projektu „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim” rozpoczęła się 1 października 2019 r., a zakończyła 29 czerwca br. Jego głównym celem było podniesienie jakości obsługi inwestora w min. 50 jednostkach samorządu terytorialnego (JST) województwa lubelskiego dzięki kompleksowemu wsparciu w tym zakresie. W projekcie wzięło udział aż 100 JST z województwa lubelskiego, z czego 79 z nich wdrożyło standardy obsługi inwestora. Założeniem standaryzacji było: uzyskanie lepszej, sprawniejszej i bardziej profesjonalnej obsługi podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w gminach/miastach/powiatach, budowanie pozytywnego wizerunku w regionie,

promocja województwa lubelskiego jako miejsca do lokowania inwestycji, co w rezultacie przyczyni się do rozwoju gospodarczego województwa i napływu nowych przedsiębiorców.

Uczestników projektu objęto kompleksowym programem szkoleniowo-doradczym. Przedstawiciele samorządów wzięli również udział w wizytach studyjnych, podczas których poznali dobre praktyki JST z województwa warmińsko-mazurskiego. Procedury współpracy z inwestorem oraz rozwiązania podnoszące atrakcyjność inwestycyjną gmin i powiatów zostały wdrożone lub zmodernizowane w samorządach . W szczególności zostały przygotowane i upowszechnione informacje o ofercie inwestycyjnej danego samorządu. Działania te ostały poprzedzone audytem atrakcyjności inwestycyjnej.

Warto podkreślić, że w ramach szkolenia przeprowadzono badania jakości obsługi inwestorów i wskazano trzy samorządy, które najlepiej obsługują inwestorów. Są to Lublin, Zamość oraz Lubartów.

SC