Miasto Lubartów w Stowarzyszeniu Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego

Miasto Lubartów dołączy do Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Dołączenie do stowarzyszenia to kontynuacja współpracy Miasta Lubartów z Miastem Lublin w zakresie obszaru funkcjonalnego, który tworzony był w latach 2014-2020.

Tematem zajmowano się podczas sesji Rady Miasta Lubartów. Nowa nazwa podyktowana jest zmianą dokumentów strategicznych Województwa Lubelskiego, gdzie jest to obecnie obszar znacznie większy niż dotychczas. Wcześniej tworzyło go 16 gmin podczas gdy teraz będą to 22 gminy. Przeznaczone do podziału środki to aktualnie ponad 66,6 mln euro, z czego dla Miasta Lubartów po przeliczeniu przypadnie niecałe 8 mln zł. Jest to znacznie mniej niż w poprzedniej perspektywie finansowej, kiedy to udało się zdobyć ponad 20 mln zł. Pozyskane wówczas środki wykorzystywane zostały m.in. do sfinansowania rewitalizacji lubartowskiego parku, ale również budowę ścieżek rowerowych i parkingów.

Tym razem przyznane środki mają być wykorzystane na rozwój transportu publicznego. Miasto Lubartów już wcześniej pozyskało środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup taboru pojazdów elektrycznych i ładowarek. Dodatkowe miliony złotych w ramach LOM mają być przeznaczone na tworzenie kolejnych parkingów Park&Ride oraz budowę infrastruktury przystankowej, skrzyżowań i ścieżek rowerowych. Środki mogą być też wydane na budowę ogólnodostępnych miejsc ładowania pojazdów.

Jak informował Piotr Turowski, Naczelnik Wydziału Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, powołane stowarzyszenie nie musi się ograniczać do wydatkowania przyznanych funduszy, ale też będzie umożliwiało np. wspólne zamawianie energii. Będzie ono też mogło aplikować o dodatkowe środki zewnętrzne. Za uchwałą zagłosowało 13 radnych, 7 było przeciw.