Miasto Lubartów wyróżnione

Miasto Lubartów otrzymało ważne i prestiżowe wyróżnienie. W Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2023 przygotowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Urząd Statystyczny zajęliśmy czwarte miejsce w kategorii Gminy Miejskie w województwie. Lubartów został też liderem wśród samorządów powiatu lubartowskiego.


Ideą rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego.

Ocenie poddawane były wszystkie gminy województwa. Ranking został stworzony w oparciu o 16 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej.