Miasto przekazało sprzęt dla szpitala

Miasto Lubartów wspiera lubartowski szpital i jego pacjentów, zarówno mieszkańców miasta i powiatu. Dziś burmistrz Krzysztof Paśnik w siedzibie starostwa oficjalnie przekazał sprzęt medyczny – ultrasonograf USG zakupiony dla szpitala z budżetu miasta.

Urząd kupił sprzęt medyczny na prośbę dyrekcji szpitala. Było to możliwe m.in. dzięki decyzji burmistrza i radnych, którzy zagłosowali za przekazaniem na ten cel 300 tys zł. Ultrasonograf o wartości 186 tys zł. to pierwsze z urządzeń zakupione w ramach tego wsparcia.

-Sprzęt pomoże naszym mieszkańcom, naszemu szpitalowi. Kończymy postępowanie przetargowe na kolejne potrzebne szpitalowi urządzenia – mówił 22 listopada podczas spotkania w starostwie burmistrz Krzysztof Paśnik.

Jak poinformował Mirosław Makarewicz, dyrektor SP ZOZ przekazany przez miasto ultrasonograf posłuży w poszpitalnej Poradni Pediatrycznej, którą szpital zamierza uruchomić 1 grudnia. Placówka czeka teraz na stanowisko do resuscytacji noworodków.

(kw)