Miasto remontuje drogi gruntowe

Od początku maja trwa naprawa dróg gruntowych w mieście. Wartość inwestycji to około 57 tys. zł.

Wykonawca inwestycji to firma Krusz – Mix z Kurowa. Zakres prac obejmuje naprawę dróg o powierzchni żużlowej, z tłucznia oraz gruntowych poprzez miejscowe uzupełnienie, wyrównanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie przy użyciu walca. Wyremontowane zostaną ulice: Nadrzeczna, Topolowa, Kiwerskiego, Bursztynowa, Andersa, odcinek Alei Zwycięstwa oraz Bohaterów Monte Casino. Naprawiona też zostanie nawierzchnia alei nad Wieprz i parkingu przy ogródkach działkowych Relaks.
(kw)