Miasto sięga po kolejne miliony – wnioski już zostały złożone

Budowa i remonty ulic, termomodernizacja szkół, budowa nowych obiektów sportowych, nowe instalacje OZE. W ostatnich latach Miasto Lubartów pozyskało na te cele milionowe dotacje z Programu Inwestycji Strategicznych, Funduszy Norweskich czy środków na niwelowanie skutków COVID -19.  – Nie zwalniamy tempa i składamy kolejne wnioski o dofinansowanie. Gra toczy się o duże pieniądze. Możemy pozyskać ponad 100 mln zł – mówi Krzysztof Paśnik, burmistrz Lubartowa. 

To już kolejna edycja rządowych programów, z których samorządy mogą pozyskać pieniądze. – Aplikowanie o te środki, to jeden z priorytetów, jakie stawiamy sobie jako urząd – mówi Krzysztof Paśnik. – Pozyskanie wielomilionowych dotacji jest możliwe dzięki pracy miejskich urzędników. To dzięki temu realizujemy dziś takie projekty jak termomodernizacja II LO, budowa sali sportowej przy ul. Szkolnej czy remont dróg na osiedlu Królów Polskich – dodaje.

Wkrótce kolejne środki z kilku programów mogą trafić do Lubartowa. W ramach Programu Inwestycji Strategicznych w lipcu br. Miasto złożyło dwa wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 60 mln zł. Ta edycja programu obejmuje rozbudowę stref gospodarczych, a Lubartów, dzięki dużej ilości zagospodarowanych terenów przemysłowych, może z niej skorzystać.

Pierwszy ze złożonych wniosków obejmuje rozbudowę strefy przemysłowej Lubartowa w północno – zachodniej części miasta, w sąsiedztwie terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej, czyli w obrębie ulicy Nowodworskiej. Dzięki tej dotacji mogłyby powstać nowe drogi wraz z uzbrojeniem w kanalizację sanitarną, wodociąg, ciągi pieszo-rowerowe oraz oświetlenie uliczne. – W tym kontekście myślimy również o zachodniej obwodnicy Lubartowa, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przebiega obok terenów inwestycyjnych – mówi Krzysztof Paśnik. Wniosek opiewa na ponad 44 mln zł.  

Drugi wniosek złożony w ramach Programu Inwestycji Strategicznych ma posłużyć rozbudowie kolejnej części strefy gospodarczej w południowej części miasta. Wniosek na kwotę ponad 19 mln zł obejmuje budowę drogi przebiegającej przez środek terenów przemysłowych, przeznaczonych pod usługi oraz usługi i produkcję, zlokalizowanych pomiędzy ulicami Koźmińskiego oraz drogą krajową nr 19, wraz z budową przejazdu do ulicy Lubelskiej.

W ostatnich dniach Miasto złożyło też kolejne trzy wnioski w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych. Łącznie na kwotę ponad 32 mln zł na rozbudowę miejskich dróg i kanalizacji.  

Fundusz Inwestycji Strategicznych, to nie jedyny program w którym lubartowski samorząd stara się o pieniądze. Na rozpatrzenie czeka też wniosek złożony w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Chodzi o 8,5 mln zł na dalszą przebudowę ulic: 3 Maja, Parkowej i Chopina wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Kolejnym zrealizowanym przez Miasto działaniem jest aplikowanie o dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wnioski o wykonanie prac remontowych przy zabytkach oraz remonty ulic na terenie miasta objętym strefą ochrony konserwatorskiej zostały złożone w sierpniu. – Z tego programu udało się nam już pozyskać blisko milion złotych na remont zabytkowego ogrodzenia w Parafii św. Anny w Lubartowie. Potrzeb jest jednak więcej. Pieniędzy na remont potrzebuje m.in. Klasztor Kapucynów oraz prowadzone przez Miasto Muzeum Ziemi Lubartowskiej – tłumaczy burmistrz.

Krzysztof Paśnik porusza też ważną kwestię dotyczącą lubartowskiej polityki: – Chodzi o wsparcie i pomoc radnych miejskich, również w kontekście wsparcia naszych wniosków w Warszawie. Niestety część z radnych nie wykazuje się wystarczającym zaangażowaniem i zrozumieniem naszej wizji. Jakby tego było mało, w konkretnych przypadkach, zamiast wspierać rozwój Lubartowa, niektórzy radni są wręcz hamulcowymi inwestycji, które mogą być lub są realizowane z dofinansowań. Zawsze powtarzam, że w takich sytuacjach warto wzbić się poza podziały dla dobra naszego miasta i o to chciałbym dziś prosić radnych. Bez ich zaangażowania i wsparcia tych środków być może nie uda się pozyskać.

Red.

Na zdjęciach ulica Królowej Jadwigi