Michał Czerski w etapie okręgowym 51 Olimpiady Biologicznej

Michał Czerski z II LO zakwalifikował się do etapu okręgowego 51. Olimpiady Biologicznej.

Olimpiada Biologiczna to trójstopniowe zawody o zasięgu krajowym dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a jej głównym celem jest wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych i ich opiekunów – wybitnych nauczycieli biologii pracujących w szkołach ponadpodstawowych.

Etap I olimpiady to egzamin pisemny składający się z 45 pytań. Warunkiem dalszego udziału w olimpiadzie jest również samodzielne przygotowanie przez ucznia pracy badawczej. Temat pracy badawczej Michała to „Zmienność morfologiczna z liści brzozy brodawkowatej Betula pendula Roth”.
Kolejny etap 51. Olimpiady Biologicznej odbędzie się w styczniu. Michała przygotowywała p. Ewa Hajduk.