Międzynarodowa matematyka w II LO

Bardzo dobre wyniki osiągnęli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie w dwóch Międzynarodowych Konkursach Matematycznych: „Kangur Matematyczny” i „Matematyka bez granic”.

Do Międzynarodowego Konkursu „Kangourou Sans Frontières – Kangur Matematyczny” uczniowie wszystkich krajów przystąpili tego samego dnia – 15 marca. W tegorocznej edycji konkursu wspaniale zaprezentowali się uczniowie II LO. Cztery osoby, pracujące pod opieką Ewy Biernackiej, zdobyły wyróżnienia: Kaja Karwacka z klasy IIa oraz tegoroczni maturzyści – Michał Pióro, Julia Szymanek i Karol Czechowski z klasy IIIa. Najlepszy wynik wśród uczniów klas pierwszych zajął Krzysztof Michałowski z kl. Ie, przygotowujący się pod opieką Katarzyny Kowalczyk.

„Kangur Matematyczny” ma charakter jednorazowego testu. Zadania konkursowe dla licealistów zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności. Uczeń uczestniczący w konkursie otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów. Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie. Konkursowi patronują:

Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Tradycją II LO jest także udział w Międzynarodowym Konkursie „Mathématiques sans Frontiéres” czyli „Matematyka bez granic”. W corocznych zmaganiach II LO zajmowało czołowe miejsca w województwie. Konkurs ma charakter zawodów, w których uczestniczą całe zespoły klasowe. W tym roku wszystkie klasy II LO znalazły się w pierwszej dziesiątce:

– kl. Ie zajęła 4 miejsce w województwie, 37 w kraju (opiekun Katarzyna Kowalczyk),

– kl. Ib zajęła 8 miejsce w województwie (opiekun Eliza Czerska-Pokraka),

– kl. Ia zajęła 9 miejsce w województwie (opiekun Ewa Biernacka).

Zadania nawiązywały do konkretnych sytuacji życiowych i pokazywały zastosowanie matematyki w życiu codziennym i w innych dziedzinach nauki. Dla polskiej szkoły były to zadania bardzo nietypowe. Na ogół nie wymagały uzasadnienia, ale wypracowania konkretnego algorytmu postępowania. Jedno z zadań podane było w językach obcych i tak też trzeba zapisać jego rozwiązanie.

Wielkie brawa dla wszystkich matematycznych umysłów i powodzenia w kolejnych konkursach!

II LO