Międzynarodowa wymiana młodzieży dla uczniów II LO

W ramach współpracy z Zamojskim Centrum Wolontariatu, dwoje uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie uczestniczyło w międzynarodowej wymianie młodzieży: „Let Me Tel l You a Story II – A Tale from The Forest”.

W trwającym 10 dni wyjeździe uczestniczyli uczniowie z siedmiu krajów. Poza Polską były to: Cypr, Chorwacja, Bułgaria, Czechy, Węgry i Włochy. Biorący w nim udział uczniowie II LO pełnili tam podwójną rolę – działali jako aktywni uczestnicy oraz tłumacze. Wymiana miała miejsce w Motyczu Leśnym, a sam cel projektu skupiał się na prezentacji historii oraz upamiętnieniu losów partyzantów i ich rodzin w czasie działań wojennych. Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie mieli szansę poznać bliżej kultury obcych państw oraz różnice między nimi, podszkolić język angielski, zawiązać nowe znajomości oraz rozwinąć umiejętności dotyczące organizacji i pracy w zróżnicowanych, międzynarodowych grupach. Jednym z ważniejszych zadań wymiany było opracowanie wywiadów i biogramów o uczestniczących w projekcie partyzantach, a także przygotowanie i przeprowadzenie happeningu w centrum Zamościa.

let