Międzynarodowe Senioralia dla lubartowskich seniorów

Lubartowscy seniorzy dzięki staraniom Miasta Lubartów mogą wziąć udział w międzynarodowej imprezie zupełnie bezpłatnie.

W tym roku po raz jedenasty Stowarzyszenie MANKO wspólnie z Urzędem Miasta w Krakowie organizuje XI Międzynarodowe Senioralia w Krakowie, które odbędą się 6 września na Rynku Głównym w Krakowie. W związku z tym, że Gmina Miasto Lubartów jest partnerem programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora udział dla zainteresowanych wydarzeniem jest całkowicie bezpłatny.

XI Międzynarodowe Senioralia w Krakowie to wydarzenie, które odbywa się corocznie i gromadzi dużą liczbę uczestników (w 2023 roku ponad 5000 Seniorów z ponad 100 miejscowości i 10 państw). Wydarzenie to ma na celu kształtowanie i utrwalanie wśród seniorów postawy aktywnego obywatela , a także integrowanie środowiska senioralnego poprzez budowanie świadomości prawnej, prozdrowotnej oraz związanej z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

6 września – XI Międzynarodowe Senioralia zainauguruje uroczysta Msza Święta w Kościele Mariackim, po której nastąpi pochód-parada do Parku Jordana, gdzie odbędą się wykłady, bezpłatne badania i konsultacje. Będą to wykłady specjalistów na temat zdrowia, bezpieczeństwa, prawa i ekonomii oraz aktywizacji seniorów. Poza częścią wykładową organizatorzy przewidują część sportową oraz rozrywkową obejmującą m.in koncert gwiazdy wieczoru, największy w Polsce Pokaz Mody Stylowych Seniorów oraz imprezą integracyjną, którą poprowadzi DJ Wika.

Warunkiem udziału w wydarzeniu jest wypełnienie elektronicznego zgłoszenia. Wypełniony formularz należy zeskanować i odesłać na adres mailowy [email protected]  lub [email protected]   do dnia 21 sierpnia 2024 r.

Forumularz zgłoszeniowy Senioralia XI (1)

WAŻNE! Osobom, które chciałyby uczestniczyć w wydarzeniu, a nie mogą wysłać samodzielnie formularza pomocy udziela UM Lubartów – Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej, pokój 218.