Mieszkańcy chcą komunikacji miejskiej

Prawie 90 procent ankietowanych chce wprowadzenia komunikacji miejskiej w Lubartowie. Jakie mają być trasy i godziny kursów, a także ceny biletów i lokalizacja przystanków? Między innymi o to pytał ratusz swoich mieszkańców. Przedstawiamy raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia i organizacji transportu publicznego.

 

Urząd Miasta zaproponował wstępnie trzy linie komunikacji miejskiej (na zdjęciu).

Informacje na temat potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji transportu publicznego na terenie Lubartowa zbierał miedzy innymi w formie anonimowej ankiety. Wzięło w niej udział 368 osób.

Jak czytamy w raporcie z konsultacji społecznych, ankietę wypełniło 206 kobiet i 162 mężczyzn. Największe zainteresowanie ankietą było wśród osób w przedziale wiekowym 36-50 lat (34,8%), następnie 20-35 (33,4%) i powyżej 50 roku życia (25,5%), najmniej respondentów było w wieku poniżej 19 lat.

Przeważająca liczba ankietowanych, to mieszkańcy Lubartowa (82,3%), natomiast 60 osób, to mieszkańcy gminy Lubartów.

Wśród mieszkańców miasta Lubartów, największe zainteresowanie było u osób z ulic: 1 Maja, Powstańców Warszawy, Lubelskiej, Słowackiego, Cichej i Łąkowej, 3 Maja, Chopina i Bolesława Chrobrego, a spoza miasta z miejscowości: Łucka, Lisów, Trzciniec, Szczekarków i Skrobów.

Za wprowadzeniem transportu publicznego organizowanego przez samorząd jest 89,7% ankietowanych, z czego 62,5% uważa, że powinien on obejmować okoliczne miejscowości, wśród których najczęściej wskazywane były: Łucka (100 wskazań), Lisów (92 wskazania), Skrobów (66 głosów), Szczekarków (54 głosy), Nowodwór (45 wskazań), Chlewiska (37 głosów), Serniki (32 głosy).

Ile powinien kosztować przejazd w obrębie miasta?

40 procent respondentów uważa, że powinna to być kwota 2 zł. Złotówkę zaproponowało 32 procent ankietowanych, a kwotę 3 zł. blisko 9 procent.

W odpowiedziach padały też propozycje bezpłatnej komunikacji dla seniorów.

Jeśli chodzi o dni funkcjonowania komunikacji miejskiej, ponad połowa ankietowanych chce, aby był to poniedziałek – piątek (wszystkie kursy), a w weekend połowa kursów. 19 procent osób uważa zaś, że komunikacja powinna być dostępna od poniedziałku do piątku, a 17 procent, że cały tydzień w pełnym zakresie.

Od godziny 6.00 do 23.00 to przedział czasowy, kiedy powinna funkcjonować komunikacja miejska. Tak uważa 55 procent respondentów. 33 procent twierdzi, że ostatni kurs powinien odbywać się do godz. 18.00.

Jeśli chodzi o częstotliwość kursów większość osób oczekuje przejazdów zapętlonych, non stop na każdej z tras miejskich. Niewiele mniej respondentów chce, aby kursy odbywały się co godzinę.

Większość ankietowanych opowiedziała się przeciwko wprowadzeniu komunikacji nocnej ( 70 procent).

Swoje zainteresowanie zakupem biletu miesięcznego wyraziło prawie 60 procent osób. Większa część z nich za odpowiednią wskazała kwotę 30 zł.

Uwagi do tras

Ankietowani mieli możliwość zgłaszania uwag do zaproponowanych tras oraz wskazania lokalizacji przystanków, które powinny obsługiwać linie miejskie.

Uwagi, które zgłoszono dotyczyły między innymi modyfikacji tras poprzez uwzględnienie w nich osiedli mieszkaniowych domków jednorodzinnych, takich jak: osiedle Wierzbowa – Parkowa, osiedle Królów Polskich i Kopernika.

Jeśli chodzi o lokalizację przystanków, zwracano uwagę na zapewnienie dogodnego dojazdu osób starszych do szpitala, czy ośrodka zdrowia, a także usytuowanie przystanków pobliżu marketów spożywczych, przystanków PKP, cmentarzy, kościołów, szkół i instytucji publicznych.

Były także uwagi dotyczące wydłużenia tras poza miasto na okoliczne miejscowości, oraz uwzględnienia ich w transporcie organizowanym przez Lubartów.

Spotkanie z mieszkańcami

Poza ankietami Urząd Miasta zorganizował również 3 lutego spotkanie online z mieszkańcami.

W trakcie dyskusji zaproponowano modyfikację trasy pomarańczowej, tak aby przebiegała ulicami Wierzbową – Akacjową – Mucharskiego. Kolejna uwaga dotyczyła zmiany trasy zielonej, aby prowadziła przez ulicę Szaniawskiego, po trasie linii fioletowej, żeby nie pokrywać tras z tranzytem komercyjnym, który jest już dostępny na ulicy Słowackiego i Lubelskiej. Zasugerowano również wzięcie pod uwagę trasy przebiegającej przez ulicę Monte Cassino. Poproszono, aby przy projektowaniu tras, uwzględniono mniejsze ulice, gdzie nie dociera istniejąca komunikacja.

Komunikacja miejska powinna powstać

Jak informuje ratusz, wszystkie zgłoszone uwagi i propozycje, zostaną przeanalizowane i wzięte pod uwagę, podczas wyznaczania tras w planowanej inwestycji.

– Chcieliśmy podziękować mieszkańcom za udział w konsultacjach. To ważne, że odpowiedziało na nie tak wiele osób. Wyniki konsultacji to dla nas jasny sygnał, że komunikacja miejska w Lubartowie powinna powstać. Będziemy starali się pozyskać środki zewnętrzne na zakup pojazdów niskoemisyjnych, jak również rozbudowywać niezbędną infrastrukturę, tak aby dostosować ją do przyszłych tras przejazdu autobusu miejskiego – mówi Krzysztof Paśnik, burmistrz Lubartowa.

Katarzyna Wójcik