Mieszkańcy Lubartowa na spotkaniu w sprawie S19

Uwagi dotyczące planowanego przebiegu drogi S19 z Lublina do Lubartowa zgłaszali mieszkańcy Lubartowa 7 grudnia na spotkaniu w Urzędzie Miasta. Dotyczyły one miedzy innymi odsunięcia trasy od budynków czy budowy kładki dla pieszych umożliwiającej przejście nad wybudowaną drogą.

Spotkanie w formie konsultacji zorganizował projektant inwestycji – Mosty Katowice Sp. z.o.o. oraz lubelski oddział GDDKiA.

-Możliwy termin oddania drogi ekspresowej do użytkowania to 2025 rok – poinformował Marcin Sucheta, przedstawiciel firmy projektowej.  – Do końca grudnia 2020 przygotowujemy dokumentację. Inwestycja jest na etapie koncepcji.

Planowana droga ma być częścią szlaku międzynarodowego Via Carpatia. Będzie ona budowana w dwóch etapach. Pierwszy z nich to wybudowanie drogi o przekroju dwujezdniowym, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Docelowo wraz ze wzrostem natężenia zostanie ona poszerzona o dodatkowe pasy.

Komunikacja z drogą odbywać się ma poprzez cztery węzły drogowe – dwa na wysokości Lubartowa, dwa na wysokości miejscowości Niemce. Miejsce węzła Lubartów-  Północ to koniec obwodnicy Lubartowa. Węzeł Lubartów – Zachód ma przebiegać w miejscu skrzyżowania obwodnicy z ulicą Nowodworską.
– Nie możemy dzisiaj mówić o radykalnej zmianie korytarza przebiegu drogi ekspresowej. Pytamy o zdanie na temat obsługi terenów przyległych – mówił Sucheta.

Mieszkańcy Lubartowa mieli uwagi dotyczące umiejscowienia wiaduktów w ciągu dróg lokalnych przecinających obwodnicę w mieście. Wnioskowali też o odsunięcie przebiegu trasy od budynków.

Wskazano również  na konieczność budowy kładki dla pieszych, która pozwoliłaby na przejście nad S 19 ze wschodniej na zachodnią stronę w rejonie skrzyżowania z Alejami Zwycięstwa.
Pojawił się też wniosek budowy wiaduktu nad trasą, który umożliwi sprawny dojazd straży pożarnej z nowej siedziby planowanej po północno-wschodniej stronie węzła.

Projekt przebiegu S19 znajduje się na stronie GDDKiA. Swoje uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu,  który należy dostarczyć do Urzędu Miasta Lubartów.