Mieszkańcy na chodnik poczekają, ale z telewizją się nie zgadzają

Zarząd Województwa Lubelskiego zdecydował, że mieszkańcy ul. Wojska Polskiego w Lubartowie poczekają jeszcze na chodnik, o który walczą od wielu lat. Mimo, że Miasto Lubartów przeznaczyło na tę poprawiającą bezpieczeństwo pieszych i kierowców inwestycję połowę jej wartości, Zarząd Województwa w oparciu o rekomendację Zarządu Dróg Wojewódzkich nie uznał jej za ważną i umieścił na liście rezerwowej. A to oznacza, że w tym roku nie zostanie zrealizowana chyba, że pojawią się oszczędności w przetargach lub inny samorząd, którego projekt wybrano – zrezygnuje z inwestycji.

Na ostatniej sesji Rady Miasta Lubartów burmistrz Krzysztof Paśnik poinformował, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie wystosował pismo do ratusza z informacją, że zadanie pn. „Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Lubartowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 815 znalazło się na liście rezerwowej do wykonania w bieżącym roku, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego z 14 grudnia ub. roku. Okazało się, że wielkość środków w budżecie województwa nie jest wystarczająca na zapewnienie jego udziału w zadaniach zgłoszonych przez samorządy. Stąd na chwilę obecną nie ma możliwości zapewnienia funduszy na udział w projekcie budowy chodnika, o który od dawna zabiegają mieszkańcy ul. Wojska Polskiego.

Przypomnijmy, że brak chodnika przy ul. Wojska Polskiego jest od wielu lat uciążliwy dla jej mieszkańców. Muszą oni korzystać z drogi, po której dziennie jeżdżą setki samochodów. Miasto Lubartów wyszło naprzeciw mieszkańcom, aby zapewnić im bezpieczeństwo i postanowiło pomóc przy budowie chodnika. Z budżetu miasta zostało przeznaczone 50 tysięcy złotych na dokumentację techniczną budowy tego chodnika. Miasto zdecydowało się też pokryć 50 procent kosztów tej inwestycji, która miała zostać zrealizowana przez zarządcę drogi, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich. Koszt dla Miasta Lubartów tej inwestycji to 529 333,50 złotych.

Kwestią budowy chodnika przy ul. Wojska Polskiego zajęła się Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie. Ten przekaz nie spodobał się mieszkańcom wspomnianej ulicy. Jeden z nich w związku z tym wystosował skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, podając, iż szereg informacji w materiale telewizyjnym manipuluje faktami. Skarga ta trafiła do burmistrza Lubartowa. Otrzymała ją także nasza Redakcja. Co się znalazło w piśmie mieszkańców ul. Wojska Polskiego?

Autor skargi uważa, że w materiale telewizji emitowane były treści niezgodne z prawdą. Wskazuje, że osoba odpowiedzialna za stworzenie materiału nie ma wiedzy, gdzie chodnik miałby powstać. Ponadto przy ul. Wojska Polskiego jest 28 domów, a nie 4 i mieszka 128 osób, a nie kilka. W przekazie telewizyjnym znalazła się też informacja, że Miasto Lubartów ma wydać na chodnik ponad milion złotych, a w rzeczywistości jest to kwota o połowę mniejsza.

W piśmie tym możemy przeczytać, iż mieszkańcy są zadowoleni, że burmistrz Krzysztof Paśnik jako pierwszy samorządowiec chciał tę inwestycję zrealizować, a „audycja jest parodią dziennikarską, nie opisuje rzeczywistości tylko ją tworzy”. O tym, jaki będzie finał tej sprawy poinformujemy naszych Czytelników.

SC