Mieszkańcy oglądali materiały telewizyjne, burmistrza nie dopuszczono do głosu

Dwugodzinne spotkanie z mieszkańcami na Osiedlu Kopernika zorganizował w czwartek 14 maja Klub Radnych Wspólny Lubartów. Dotyczyło ono podwyżek opłat od mieszkańców domków jednorodzinnych, za gospodarowanie odpadami. Na spotkaniu rozdano także druki do składania podpisów w sprawie poparcia dla wystąpienia Lubartowa ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Głosowanie nad taką uchwałą miałoby się odbyć na sesji rady miasta.

Zebranym na spotkaniu mieszkańcom zaprezentowane zostały materiały filmowe telewizji spółdzielczej.

Po wypowiedziach radnych z Klubu Wspólny Lubartów nie dopuszczono do głosu drugiej strony, m.in. Burmistrza Miasta Lubartów. Janusz Bodziacki wypowiedział się w związku z tym dla portalu Lubartów24. Jego zdaniem informacje, jakie zostały podane podczas spotkania, były przedstawione w sposób manipulacyjny. Zapowiedział także spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie. Wypowiedź tę można obejrzeć na udostępnionym przez portal nagraniu, jakie zamieszczamy poniżej. Pod filmem zamieszczamy także opublikowany w bieżącym wydaniu Lubartowiaka komunikat Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, w sprawie podwyżek opłat za śmieci.

https://www.youtube.com/watch?v=WsyNNTo8-6M

Komunikat

Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

w sprawie zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami

Od 1 maja 2015 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sektorze budynków jednorodzinnych w Lubartowie. Miesięczna stawka opłaty wynosi obecnie 11 zł od osoby w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje 6 i więcej osób oraz 12 zł od osoby w przypadku nieruchomości, którą zamieszkuje nie więcej niż 5 osób. Przy odpadach niesegregowanych stawki te wynoszą odpowiednio 20 i 22 zł od osoby.

Decyzja o zmianie stawek wynika faktu, że wnoszone dotychczas opłaty nie pokrywały rzeczywistych kosztów gospodarowania odpadami. Głównym czynnikiem kształtującym koszty funkcjonowania systemu są wydatki na odbiór odpadów przez regionalną instalację przetwarzania odpadów w Lublinie. Na wysokość opłat ma wpływ ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów. Dotychczasowe doświadczenie wykazało, że strumień generowanych odpadów w sektorze domów jednorodzinnych znacznie przekracza założenia przyjęte przy ustalaniu opłaty w 2013 roku. Ponadto struktura odbieranych odpadów z punktu widzenia kosztów ich zagospodarowania jest stosunkowo niekorzystna. W masie odbieranych odpadów komunalnych znaczną część stanowią odpady zmieszane, popiół i odpady zielone. Są to odpady, których koszt zagospodarowania jest bardzo wysoki. Tylko w 2014 r. z sektora budynków jednorodzinnych odebrano 494 tony popiołu i 247 ton odpadów zielonych.

Podwyższenie opłat za gospodarowanie odpadami jest związane również z podniesieniem jakości świadczonych usług poprzez większą niż dotychczas częstotliwość odbioru frakcji suchej. Poprzednio frakcja sucha była odbierana raz na dwa miesiące, w okresie od maja do września będzie odbierana raz w miesiącu.

Należy podkreślić, że Związek podejmuje działania w kierunku ograniczenia kosztów gospodarowania odpadami. Jednym z nich jest budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Wólce Rokickiej, w ramach projektu finansowanego przez Szwajcarsko Polski Program Współpracy. Pomimo trudności finansowych wszystko wskazuje na to, że inwestycja zostanie zrealizowana. W ostatnich dniach samorząd Miasta Lublin zdecydował, że będzie partycypował w kosztach tej inwestycji, dokładając brakujące środki. Oznacza to, że najprawdopodobniej już w 2017 r. odpady z Lubartowa nie będą wożone do Lublina, lecz do pobliskiej Wólki Rokickiej, co będzie miało bezpośredni wpływ na zmniejszenie kosztów transportu oraz kosztów przetwarzania strumienia odpadów.

Jednocześnie Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że mieszkańcy domków jednorodzinnych, którzy dotychczas nie zdecydowali się na segregację odpadów w każdej chwili mogą zmienić swoją decyzję. Właściwym trybem postępowania jest złożenie korekty deklaracji. Pozwoli to na obniżenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

lubartowiak1