Mieszkańcy wybrali, radni zablokowali realizację

Projekty Budżetu Obywatelskiego wybrane przez mieszkańców miasta mogą nie zostać zrealizowane. To dlatego, że uchwała o zmianach w budżecie na 2018 rok nie została podjęta podczas ostatniej sesji Rady Miasta (28 marca). 7 radnych głosowało za, 7 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta jednym z punków obrad było głosowanie nad wieloletnią prognozą finansową i zmianami w budżecie na 2018 rok, które omówiła skarbnik miasta Lucyna Biskup.

Rozwiązujemy rezerwę w kwocie 570 tys zł i do budżetu na 2018 rok wpisujemy trzy nowe zadania wybrane podczas głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego, czyli budowę placu zabaw na osiedlu Szaniawskiego – 200 tysięcy złotych; budowę nowych miejsc parkingowych na osiedlu Popiełuszki- 280 tysięcy złotych; budowę zestawu inteligentnego podświetlania znaku D6 z systemem zasilania solarnego – 90 tysięcy złotych –mówiła między innymi Lucyna Biskup.

Projekt uchwały zawierał też zwiększenie wolnych środków o kwotę 654 545 złotych, co miało wpływ na zmianę wyniku budżetu, zwiększenie dochodów o kwotę 114 350,81 złotych oraz zwiększenie wydatków o 768 895,81 złotych.

Radni przyjęli uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej. 8 radnych było „za”, 6 przeciw, natomiast 5 wstrzymało się od głosu.

Z kolei druga uchwała dotycząca zmian w budżecie na 2018 rok nie została podjęta. Przeciw było 7 radnych: Jerzy Tracz, Jacek Tomasiak, Jacek Tchórz, Grażyna Meksuła, Wojciech Osiecki, Grzegorz Jaworski i Grzegorz Gregorowicz. Od głosu wstrzymało się 4 radnych: Jan Ściseł, Kazimierz Majcher, Andrzej Zieliński, Ewa Grabek. Za jej podjęciem głosowało 7 radnych – Maria Kozak, Robert Błaszczak, Zbigniew Gałązka, Grzegorz Siwek, Krzysztof Żyśko, Marek Polichańczuk, Tomasz Krówczyński.

Skarbnik Lucyna Biskup poinformowała radnych o konsekwencjach nie przyjęcia uchwały o zmianach w budżecie: – Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku, który wydarzył się dziś na sesji, wartości te nie są zgodne. Tak więc zadania, które wpisane są w projekcie uchwały, nie będą realizowane do momentu wprowadzenia do budżetu.

Skarbnik miasta mówiła, że nie została rozwiązana rezerwa na realizację Budżetu Obywatelskiego, gdyż może to uczynić tylko Rada Miasta. Do budżetu na 2018 rok nie zostały wprowadzone projekty Budżetu Obywatelskiego wybrane przez mieszkańcow i nawet gdby doszło do podpisania umowy o realizację jakiegokolwiek zadania, to burmistrz nie może podpisać takiej umowy. Skutkuje to bowiem naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Sylwia Nowokuńska