Mieszkanie Plus w Lubartowie

Do Urzędu Miasta Lubartów wpłynęło 190 zgłoszeń od osób zainteresowanych udziałem w rządowym programie Mieszkanie Plus. Miasto dokonało wstępnych, indywidualnych ocen możliwości realizacji wniosków. Od ponad 8 miesięcy prowadzi też rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który będzie finansował zadanie, jeśli dojdzie do budowy mieszkań w Lubartowie.

Co zrobił samorząd w sprawie programu Mieszkanie Plus? 

– Do uzgodnień, wyceny kosztów i oceny pozytywnej ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, doszło jesienią ub. roku –  mówił burmistrz Janusz Bodziacki i przytoczył, jak wyglądały po kolei działania samorządu, jeśli chodzi o przygotowanie do wdrożenia programu Mieszkanie Plus.

Utworzony w ubiegłym roku Krajowy Zasób Nieruchomości miał być drugim wariantem realizacji programu Mieszkanie Plus. Ponieważ wydawał się bardziej korzystny dla mieszkańców, Miasto zawiesiło kontakty z BGK. Nastąpiła seria spotkań w województwie. Pomysł KZN został jednak zaniechany przez rząd. W związku z tym UM Lubartów powrócił do rozmów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Od mieszkańców zostały zebrane zgłoszenia chęci uczestnictwa w programie. Do UM wpłynęło 190 takich wniosków. Obecnie Burmistrz Miasta Lubartów będzie kontynuował współpracę z BGK w Warszawie i jednocześnie będzie występował do Rady Miasta, aby przekazać nieruchomość przeznaczoną pod budowę mieszkań z programu Mieszkanie Plus.

Pomysł na lokalizację

– W naszym pierwotnym założeniu ta nieruchomość miałaby znajdować się przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki, ponieważ w planie zagospodarowania przestrzennego są tam parcele przeznaczone na budownictwo tak zwane wysokie – mówił na spotkaniu burmistrz.  – Po ponad 8 miesiącach rozmów Bank Gospodarstwa Krajowego zaakceptował lokalizację i przymierzył się do oszacowania kosztów inwestycji. W tej chwili nawiązujemy ponownie rozmowy z BGK i jednocześnie będziemy rozmawiać na obradach Rady Miasta, aby przekazać te parcele. Jeśli uzyskamy zgodę Rady, wspólnie z BGK utworzymy spółkę celową, która będzie realizowała cały program przez 25 lat w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Spłata i uzyskanie własności

Ci, którzy uzyskają zgodę na udział w programie, będą zawierali umowy. Zamieszkując i opłacając czynsz będący jednocześnie spłatą kredytu, staną się po jakimś czasie właścicielami mieszkania. Pomysł jest taki, aby cały cykl dojścia do własności i zakończenia spłaty finansowania budowy, trwał 25 lat. Dwa lata będzie trwał proces inwestycyjny – stworzenie projektu technicznego, budowa mieszkań. Po uzyskaniu już możliwości zamieszkiwania, przez 23 lata rodziny będą spłacały należność w formie czynszu.

Koszty i wielkość mieszkań

Jesienią ub. roku BGK dokonał wyceny całego przedsięwzięcia na terenie Miasta Lubartów. Będzie ono opiewało na 16 milionów zł, a ostateczna kwota, ze względu na dynamikę na rynku budownictwa, wyjdzie z przetargu. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie finansował inwestycję, a Miasto i mieszkańcy, którzy przystąpią do programu, będą kontrahentami.  Średnie mieszkanie będzie miało ok. 54 metrów.  – Łącznie chcemy zbudować około 4 800 metrów kwadratowych mieszkań z programu Mieszkanie Plus. To jest powierzchnia dla 91 mieszkań – mówił burmistrz.

Jak szacował w ub. roku BGK, spłata mieszkania powinna wynosić około 20,40 zł za metr kwadratowy (dwadzieścia złotych i czterdzieści groszy), nie licząc bieżącego administrowania zasobami oraz mediów.

Pytania, konsultacje

Jak wspomniano wyżej, kolejnym krokiem w sprawie realizacji programu w Lubartowie, będzie wystąpienie do Rady Miasta o przekazanie nieruchomości do spółki celowej przy BGK pod budowę mieszkań. Powstanie projekt techniczny i w międzyczasie znane będą szczegóły – jaka jest wartość inwestycji, jaka kwota będzie przypadała na jedno mieszkanie. Te kwestie, finansowe, najbardziej interesowały mieszkańców, którzy przybyli na spotkanie. Uczestnicy pytali również o to, w jakim stanie będą oddawane mieszkania – bez wykończenia, czy gotowe pod klucz. Burmistrz Janusz Bodziacki wyjaśnił, że większość takich uwarunkowań będzie zawarta w umowie między kontrahentem a bankiem. Dodał także, że zamysłem programu jest to, aby skorzystały z niego osoby, które mają dochody i stać je na utrzymanie mieszkania. Jest to pomoc w przypadku, kiedy nie mamy zdolności kredytowych. Bank Gospodarstwa Krajowego sfinansuje budowę mieszkań w przeciągu około 2 lat, a mieszkańcy płacąc czynsz, będą spłacali mieszkanie. Jeśli chodzi o pomoc w spłacie takiego mieszkania, w Sejmie jest obecnie projekt ustawy o dopłatach do czynszu. Trzeba jednak mieć na uwadze, że w momencie starania się o mieszkanie, należy wykazać możliwość spłaty. Burmistrz zachęcił zgromadzonych mieszkańców do osobistych konsultacji z Urzędem Miasta, ponieważ każda deklaracja była oceniana indywidualnie pod względem szans na udział w programie. Odpowiednim wydziałem, w którym należy zasięgać informacji, jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (I piętro UM Lubartów, ul. Jana Pawła II 12).

 (UM Lubartów)