Mikołajki z Azymutem

6 grudnia w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie odbyły się X Mikołajkowe Marsze na Orientację. W tej popularnej wśród lubartowskiej młodzieży imprezie uczestniczyło 120 uczniów z pięciu szkół naszego miasta: Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałem gimnazjalnym, pod opieką pani Urszuli Żurawskiej i pana Sławomira Zdunka, Szkoły Podstawowej nr 4 z opiekunem panem Rafałem Pietruszką, Zespołu Szkół nr 2 z panią Moniką Jarosz oraz ze Szkoły Umiejętności z panią Elizą Gajownik.

Coroczna mikołajkowa zabawa organizowana przez SKKT Azymut rozpoczęła się uroczystym powitaniem gości w progach naszego liceum przez panią dyrektor Halinę Zdunek oraz szkoleniem dla uczestników przeprowadzonym przez prezesa grupy, Weronikę Goździcką. Tuż przed godziną 9: 00 pierwsze drużyny wyruszyły w trasę. Każdy z uczestników otrzymał od gospodarzy imprezy słodką niespodziankę i napój na drogę. Zadaniem zawodników było odnalezienie kilku punktów kontrolnych (PK) na terenie Lubartowa oraz udzielenie poprawnych odpowiedzi na trzy pytania. Marsze odbyły się w trzech kategoriach wiekowych: TD – szkoły podstawowe do klasy szóstej włącznie, TM – szkoły podstawowe: klasy siódme, ósme i odziały gimnazjalne oraz TJ – szkoły ponadgimnazjalne. Zawodnicy startujący w kategorii TD mieli do pokonania trasę o długości 2,5 km i zadanie odnalezienia 6 punktów kontrolnych, uczestnicy kategorii TM – trasę 3.5 km i również 6 PK, zaś uczestnicy kategorii TJ – trasę o długości 4 km i odnalezienie 7 PK. Za budowę tras odpowiedzialni byli doświadczeni już w tego typu zadaniach członkowie SKKT Azymut: Weronika Goździcka, Paulina Widyńska, Julia Wójcik i Maciej Gątarski. Udział w marszach to nie tylko wspaniała przygoda, ale również nauka pracy w grupie, orientacji w terenie oraz doskonalenie sztuki posługiwania się mapą. Uczestnicy mieli też okazję do lepszego poznania terenów miasta Lubartów i wykazania się swoją wiedzą, pomysłowością oraz umiejętnością logicznego myślenia. Najlepsi zawodnicy mogli liczyć na wyrazy uznania i nagrody. Oto ostateczne wyniki zmagań: W kategorii TD: I miejsce – Kacper Mołda, Bartosz Włosek, Mikołaj Serwin z SP nr 3, II miejsce – Huber Guz, Michał Ślifirczyk, Karol Zybała z SP nr 4, III miejsce – Eryk Trąbka, Wiktor Opolski z SP nr 3. W kategorii TM: I miejsce – Michał Wielgos, Kacper Petryszak, Arkadiusz Malicki z SP nr 3, II miejsce – Olga Kielan, Stanisław Trocyk z SP nr 3, III miejsce – Kacper Guz, Jakub Guz, Przemysław Piskorski z SP nr 4. W kategorii TJ: I miejsce – Zofia Trocyk, Wiktoria Szych z II LO, II miejsce – Dominik Capała, Kacper Michalik z II LO, III miejsce – Oleg Khrusov, Dymitro Klesch, Illia Melnyk z SU.

Na koniec imprezy Dyrektor II LO, pani Halina Zdunek wraz z opiekunami SKKT Azymut: panią Katarzyną Płaszczewską i panem Łukaszem Wasylukiem wręczyli pamiątkowe puchary, medale i nagrody tym drużynom, które najlepiej poradziły sobie przygotowanymi zadaniami. Ponadto na wszystkich uczestników marszów czekał poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców II LO. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla pani Dyrektor Haliny Zdunek oraz Rady Rodziców za pomoc w organizacji marszów, a dla wszystkich uczestników imprezy oraz ich opiekunów za obecność i zaangażowanie. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji mikołajkowej zabawy.