Mikołajki z Azymutem

5 grudnia w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie odbyły się VIII Mikołajkowe Marsze na Orientację o Puchar Burmistrza Miasta Lubartów. Wzięło w nich udział 107 uczniów z pięciu lubartowskich szkół. Marsze te, jak co roku, zorganizowało Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne „AZYMUT”. Honorowy patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta Lubartów.

Baza imprezy mieściła się w II LO. Najpierw było szkolenie dla początkujących. Wśród gości była obecna Małgorzata Kanar z Urzędu Miasta, reprezentująca Burmistrza Miasta Lubartów oraz Halina Zdunek, Dyrektor II LO w Lubartowie. Zawodnicy przed wyruszeniem w trasę dostali napoje i pożywne kanapki. Zawody odbywały się w trzech kategoriach. Kategoria TP przeznaczona była dla szkół podstawowych, z etapem liczącym 4500 m, gdzie trzeba było potwierdzić 6 PK i 4 PK LOP oraz odpowiedzieć na trzy zadania. Na wykonanie wszystkich zadań przewidziano 130 minut. Kategoria TM objęła uczniów szkół gimnazjalnych. Etap ten liczył 5000 m, a zadaniem było potwierdzenie 8 PK oraz udzielenie odpowiedzi na 3 pytania, które wymagały od zawodników wiedzy z zakresu geografii i historii. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli do pokonania trasę o długości 5000 m i do potwierdzenia 6 PK i 2 PK LOP, gdzie skala mapy wynosiła 1:10 000. Musieli również odpowiedzieć na jedno pytanie dodatkowe.

Marsze pozwoliły na bliższe poznanie naszego miasta oraz zdobycie kolejnych punktów na odznakę turystyczną – Imprez na Orientację. Choć mroźna zima w pełni, nikt się nie poddał, nikt się nie zgubił i wszyscy wrócili szczęśliwie do bazy – może lekko zmarznięci, ale zadowoleni. Pod koniec imprezy pani Dyrektor Halina Zdunek wręczyła najlepszym zawodnikom puchary, medale i nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dzięki kilku osobom wydarzenie to po raz kolejny można zaliczyć do udanych. Sędzią głównym zawodów był absolwent i przyjaciel II LO, Mateusz Kapitan. To dzięki niemu wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Wielką pomocą dla Mateusza okazali budowniczy tras: Natalia Kosior, Michał Paruzel i Mateusz Tabała. To oni wyznaczyli trasy dla uczniów szkół podstawowych (SP3 i SP4), gimnazjum (nr 2) oraz liceów (II LO i Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki).

Organizatorzy dziękują pani Dyrektor Halinie Zdunek za jej przychylność, otwartość i jak zwykle dobre słowo, przypominające wszystkim uczestnikom marszów, że zwycięzcą jest każdy, kto nie zawrócił, nie poddał się, tylko cało wrócił do mety. Pani Katarzynie Płaszczewskiej i panu Łukaszowi Wasylukowi z II LO za koordynowanie działań. Dziękujemy także uczniom, którzy wzięli udział w imprezie oraz ich opiekunom: p. Urszuli Żurawskiej, p. Markowi Gawłowi, p. Rafałowi Pietruszce, p. Adamowi Małeckiemu. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy sukcesów i oczywiście zapraszamy za rok.

Materiał: II LO

a1cb2d58423a491f98751c200e4e05adf33c8473311f3c7a3b395aafb2f8a302fc1729462127f81539e52f12218d713a