Mikołajkowe gry i zabawy w wodzie

6 grudnia na pływalni MOSiR Lubartów odbyły się „Mikołajkowe gry i zabawy w wodzie”. Frekwencja dopisała, było ponad 80 uczestników z przedszkoli i szkół podstawowych. Na każde dziecko czekało dużo dobrej zabawy, dyplomy za udział oraz paczki od Św. Mikołaja. Imprezę zorganizował Lubartowski Klub Pływacki Skalar wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lubartowie. Serdeczne podziękowanie dla dyrekcji MOSiR Lubartów za udostępnienie pływalni oraz dyrekcji IILO w Lubartowie za udostępnienie nagłośnienia. Warto wspomnieć o wolontariuszach (pomocnikach Św. Mikołaja), bez których nie byłaby możliwa organizacja imprezy.

3 grudnia LKP Skalar zorganizował również Mikołajki klubowe, w których wzięło udział około 250 dzieci i młodzieży.

 

mikolajki-basen