Miłośnicy Muzeum Zamoyskich połamali się opłatkiem

Spotkanie opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Zamoyskich w Kozłówce miało miejsce 5 stycznia w murach pałacu.

Łączy nas umiłowanie tego miejsca i szacunek dla załogi,  dzięki której to miejsce żyje i promieniuje nie tylko na całą Polskę, ale też za granicą – mówił podczas spotkania Józef Krzyżanowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.
Działania i plany muzeum na 2019 rok przedstawiła Anna Fic – Lazor, dyrektor Muzeum Zamoyskich. Wspomniała miedzy innymi o remoncie, który rozpoczął się podpisaniem umowy w grudniu 2018 roku. – Będziemy się zmieniać, będziemy bardziej nowocześni i otwarci na turystów – mówiła.
Życzenia dla wszystkich złożył obecny na spotkaniu biskup Mieczysław Cisło. Wśród zaproszonych gości byli między innymi przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego w Lublinie, starosta lubartowski Ewa Zybała, burmistrz Lubartowa Krzysztof Paśnik, przedstawiciele rodziny Zamoyskich – Marcin Zamoyski oraz Ewa i Antoni Belina Brzozowscy.

Podczas spotkania można było podziwiać świąteczne kompozycje kwiatowe w wykonaniu uczennic  Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pod kierunkiem Piotra Marca.

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zrzesza osoby zakochane w historii, miłośników pięknych przedmiotów i pasjonatów placówki. Towarzystwo wspiera też różnorodne działania Muzeum.

Katarzyna Wójcik