Mistrzowie ortografii i języka

II Międzyszkolny Konkurs Ortograficzno-Językowy’2017 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie.

28 marca w gościnne progi Szkoły przybyli uczestnicy konkursu: 24 uczniów klas V-VI ze szkół lubartowskich oraz z terenu gminy: ze Szkoły Podstawowej nr 1, ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II, Szkoły Podstawowej w Annoborze, Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. P. Firleja. Celem konkursu było rozwijanie sprawności ortograficznej oraz językowej uczniów szkół podstawowych. Uczniowie przez 60 minut pisali test, składający się z dyktanda
o podwyższonym stopniu trudności oraz z 24 zadań zamkniętych o charakterze ortograficzno-językowym, za który można było uzyskać 60 pkt. (35 pkt. – dyktando; 25 pkt. – test). Prace sprawdzane były przez komisję, w skład której weszli nauczyciele języka polskiego ze szkół biorących udział w konkursie: pani Anna Krzyżanowska – SP4, pani Anna Kowalczyk-Usow – SP Łucka, pani Sylwia Cieniuch – SP Annobór, pan Paweł Muzyka – SP1, pani Anna Zakaszewska – SP3, pani Grażyna Antoniuk – SP3. 

Po wnikliwej analizie prac komisji wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I nagroda – Jakub Ścierzyński, kl.VI c – SP3, opiekun Anna Janikowska

II nagroda – Łukasz Sadownik, kl. IV – SP1, opiekun Marzanna Sypniewska

III nagroda – Wiktor Jabłoński, kl.VI a – SP4, opiekun Justyna Wereszczyńska

Wyróżnienia:

  • Wiktor Kowalski, kl.V; SP1, op. Bogumiła Antoniak

  • Zuzanna Borzęcka, kl.V b; SP4, op. Anna Krzyżanowska

  • Mateusz Kucharzyk, kl.V; SP Annobór, op. Sylwia Cieniuch

  • Wiktoria Cieniuch, kl.V; SP Annobór, op. Sylwia Cieniuch

  • Alicja Woźniak, kl.V; SP Łucka, op. Anna Kowalczyk – Usow

  • Kamila Ferenc, kl.VI; SP Łucka, op. Anna Kowalczyk – Usow

  • Weronika Zielińska, kl.V c; SP3 Lubartów, op. Teresa Pawelec

  • Piotr Misiurski, kl.VI a; SP3 Lubartów, op. Grażyna Antoniuk

Na zakończenie konkursu wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodki poczęstunek, a na najlepszych Mistrzów ortografii czekały nagrody książkowe. Serdecznie wszystkim gratulujemy znakomitej wiedzy oraz umiejętności w zmaganiach ortograficzno-językowych!

Organizatorki: Anna Zakaszewska i Grażyna Antoniuk