Młodzi chemicy z Chopina

Uczniowie klasy 2b realizujący naukę chemii w zakresie rozszerzonym uczestniczyli w ostatnich dniach w warsztatach chemicznych zorganizowanych w Katedrze Chemii Analitycznej UMCS w Lublinie. Uczniowie wysłuchali wykładu na temat techniki miareczkowania, twardości wody oraz jej oznaczania.

Następnie samodzielnie, pod kierunkiem pracowników Katedry, oznaczali twardość całkowitą wody metodą wersenianową. Analizie poddane były próbki wody przywiezione przez uczniów. I tak badano twardość wody kranowej z Lubartowa i Kocka, wody ze studni, wody przegotowanej i mineralnej. Każda próbka cechowała się inną twardością. Niektórzy uczniowie mogli doświadczalnie sprawdzić skuteczność zamontowanej w domu stacji uzdatniania wody. Inni natomiast dowiedzieli się, że wodę przed spożyciem muszą przegotować, aby obniżyć jej twardość. W kolejnym ćwiczeniu uczniowie badali odczyn roztworów o zmiennym pH przy użyciu różnych wskaźników, w tym wskaźnika alkacymetrycznego.

Warsztaty miareczkowania wymagały od uczniów ogromnej cierpliwości i dokładności, ale były również lekcją wyrabiania umiejętności obserwacji i formułowania wniosków, tak właściwych dla nauk przyrodniczych. Czas spędzony w Instytucie Chemii na UMCS minął bardzo szybko. Kolejne warsztaty chemików z Chopina już niebawem.

ZS2