Młodzi dyskutują o przyszłości Europy

Grupa uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie 9 maja brała udział w symulacji obrad Parlamentu Europejskiego, która odbyła się w ramach lubelskich obchodów „Dnia Europy”.

Uczniowie II LO zostali zaproszeni do udziału w obradach ze względu na sprawnie działający w liceum Szkolny Klub Europejski „EUROSTOP”. 9 maja czterech przedstawicieli „EUROSTOPU” zasiadło w Sali Obrad Rady Miasta lubelskiego Ratusza.

Celem symulacji było rozpowszechnienie wiedzy na temat struktur i funkcjonowania Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego, a także rozwijanie u młodzieży umiejętności prowadzenia dyskusji, retoryki, argumentacji. Uczestnicy, podzieleni na poszczególne frakcje, dyskutowali na następujące tematy: Akcesja Turcji do struktur Unii Europejskiej a sprawa imigrantów; Brexit, Grexit, Fixit – czy grozi nam rozpad Unii?; Ruch bezwizowy dla Ukrainy.

I miejsce (tablety) w symulacji obrad zdobyła frakcja „Europejskich Konserwatystów i Reformatorów”, w składzie której znalazła się reprezentantka II LO w Lubartowie – Urszula Kopeć.

2 3 4 symulacja