Młodzi posłowie z SP 1

Julia Ozon i Wojciech Małyska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie posłami na sejm XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 2017.

Tradycyjnie z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca zebrał się już 23 raz Sejm Dzieci i Młodzieży. Województwo lubelskie reprezentowało 28 posłów, a wśród nich Julia Ozon i Wojciech Małyska z klasy VI b. Temat przewodni czwartkowej sesji brzmiał: „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”. Młodzi posłowie, zostali wyłonieni w konkursie dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Wzięły w nim udział 522 dwuosobowe zespoły z całego kraju. Nasi uczniowie ze względu na bardzo wysoki poziom wykonania projektu zakwalifikowali się nawet do posiedzenia komisji, które odbyło się 14 maja br. Na nim wypracowali projektu uchwały oraz trzy pytania do Ministra Edukacji Narodowej.

Obrady otworzył marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Młodych polityków powitała też sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek, rzecznik praw dziecka Marek Michalak oraz prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek.

Żywiołowy tok obrad zapowiadał się już przed ich rozpoczęciem. Młoda opozycja próbowała przemycić na salę gwizdki, aby zakłócić posiedzenie Sejmu. Zostały one jednak zatrzymane przez ochronę pirotechniczną. Gorąca atmosfera utrzymywała się podczas całego posiedzenia. Na sali rozlegały się okrzyki „Lech Wałęsa!” i „Precz z komuną!”, a jeden z posłów podarł symbolicznie flagę Unii Europejskiej.

Ostatecznie do głosowania doszło i po przegłosowaniu 20 poprawek, większością 372 głosów Sejm Dzieci i Młodzieży podjął uchwałę w sprawie przestrzeni publicznej wolnej od symboli propagujących systemy totalitarne. Przeciwko przyjęciu dokumentu było 48 posłów, a 29 wstrzymało się od głosu.

Obrady podsumował wicemarszałek Stanisław Tyszka. Pogratulował młodzieży udziału w obradach oraz  wysokiego poziomu dyskusji.

            Julia i Wojtek uczestniczyli w XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży dzięki wsparciu wielu sojuszników. Za pomoc przy wykonywaniu konkretnych zadań w projekcie chcieliby wszystkim podziękować, a zwłaszcza:

– Panu Januszowi Bodziackiemu – Burmistrzowi Miasta Lubartów, Pani Ewie Sędzimierz – Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Pracownikom Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Rolnictwa.

– Pani Barbarze Bandura – Pracownikowi Miejskiej Biblioteki Publicznej.

– Pani Dyrektor Małgorzacie Gryglickiej-Szczepaniak oraz Pracownikom Lubartowskiego Ośrodka Kultury.

– Pani Małgorzacie Stępień – Nauczycielowi historii Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubartowie.

– Paniom Danucie Sienkiewicz i Barbarze Walczak Dyrektorom Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie.

– Panu Marcinowi Wróblewskiemu – Nauczycielowi plastyki Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie – pomoc przy montażu filmu.

– Pani Irenie Mysiak – pomoc przy przeprowadzeniu sondy ulicznej.

– Julii Guz kl. VI b, Kai Lato kl. VI b, Martynie Mizio kl. VI a – pomoc w przeprowadzeniu sondy oraz przygotowaniu wystaw.

– Kai Lato kl. VI b – namalowanie na wystawy portretów Pani Ireny Maj.

– Nauczycielom: Pani Bogumile Antoniak, Pani Idze Mazurek-Rackiej i Panu Markowi Góralskiemu pod których kierunkiem realizowali cały projekt.

Marek Góralski