Młodzi przedsiębiorcy z II LO

Troje uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie: Amelia Feszter, Bartosz Kowalczyk i Konrad Trąbka, wszyscy z klasy 1e, ukończyło Akademię Przedsiębiorczości na Wydziale Ekonomii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

  Akademia Przedsiębiorczości to realizowany przez WE SGGW projekt, który skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem jest przybliżenie młodzieży zagadnień związanych z przedsiębiorczością, przedstawienie postaw przedsiębiorczych oraz rozwijanie pomysłów innowacyjnych i aktywności edukacyjnej.

Uczniowie brali udział w kursach e-learningowych składających się z wykładów, a następnie musieli rozwiązać test sprawdzający zdobytą wiedzę. Wykłady obejmowały następującą tematykę: komunikacja interpersonalna, istota funkcjonowania gospodarki rynkowej, pieniądz i bankowość, podatki i ubezpieczenia, działalność przedsiębiorstw, marketing, rynek pracy, oraz współpraca międzynarodowa.

Uczniowie pracowali od listopada 2019 roku do kwietnia 2020 roku, głównie w domu, systematycznie zapoznając się z nowymi dla nich zagadnieniami.

Projekt ten z pewnością pomógł uczniom lepiej poznać świat finansów czy gospodarki rynkowej, ale wymagał też od nich zdolności komunikacyjnych, systematycznej pracy i odpowiedzialności. Gratulujemy sukcesu!

Opiekunem uczniów i koordynatorem projektu w II LO była pani Urszula Żurawska, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości oraz informatyki w II LO.

II LO