Młodzież z Chopina o swojej szkole

Szkoła…

taka, jakich wiele w okolicy.

Ale tutaj jest inaczej.

Jak?…

Można się tego dowiedzieć z najnowszego filmu, w którym młodzież klas pierwszych opowiada o swojej szkole. Uczniowie ZS nr 2 w Lubartowie, w ramach którego funkcjonują I Liceum Ogólnokształcące z sześcioma rodzajami klas i Technikum Zawodowe nr 2 kształcące w zawodzie technik informatyk, postanowili przedstawić swoją szkołę szerszej społeczności. Mówią w nagraniach wykonanych w swoich domach o szkolnej codzienności, o lekcjach, nauczycielach. Ale z filmu możemy się dowiedzieć, że szkoła, to nie tylko nauka. Projekty, wyjazdy, rozwijanie pasji, sport, teatr, to tylko niektóre z działań, jakimi uczniowie zajmują się po lekcjach.

Nauczyciele z „Chopina” zawsze powtarzają: „zdanie młodzieży jest dla nas zawsze najważniejsze”. Posłuchajcie więc, co o swoich klasach mówią uczniowie. Za ilustrację do wypowiedzi posłużyły fotografie i filmy z ostatnich kilku lat funkcjonowania szkoły.

https://www.youtube.com/watch v=axe5DGtAgRc&list=UUFzvODqqeZsACC7jhpkolXA&index=1

ZS2