Młodzież z II LO poznała sposoby planowania zielonej przestrzeni w miastach

8 grudnia uczniowie klasy III F, którzy realizują rozszerzenie z geografii, wzięli udział w warsztatach pod hasłem „Żywa przestrzeń miejska”. Zajęcia zostały przeprowadzone w II LO przez członków Koła Naukowego Planistów „Smart City” działającego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS: Patrycję Adamczyk, Martę Piestę, Jagodę Sienkiewicz-absolwentki naszej szkoły – oraz Annę Puchacz i Karola Harasimiuka.

W pierwszej części zajęć zostały poruszone zagadnienia dotyczące planowania przestrzennego, ochrony krajobrazu oraz zachowania zieleni w centrach miast. Następnie młodzież mogła wykazać się kreatywnością, opracowując w grupach projekty zielonej przestrzeni w Lubartowie. Pod koniec spotkania każdy zespół zaprezentował swoją pracę oraz przedstawił pomysły na upiększenie naszego miasta – największe uznanie zyskał projekt stworzony przez Julię Cybul, Katarzynę Dobrzyńską, Matyldę Dolińską i Jakuba Fuszarę.

Warsztaty przeprowadzone przez studentów UMCS-u uświadomiły młodzieży, że środowisko przyrodnicze jest bardzo ważną częścią każdego miasta, również Lubartowa. To właśnie zielona przestrzeń podnosi walory estetyczne przestrzeni oraz zapewnia komfort przebywania w niej. Dodatkowo zieleń miejska redukuje napięcie i stres, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia ryzyka pojawienia się depresji, ponadto sprzyja uprawianiu sportu oraz rekreacji, co ma ogromny wpływ na zdrowie psychofizyczne. Warsztaty w ciekawy sposób pokazały licealistom, czym zajmuje się gospodarka przestrzenna, a prowadzący zajęcia chętnie udzielali rad i wskazówek oraz zachęcali młodzież do korzystania z osiągnięć techniki. Spotkanie zorganizowała p. Katarzyna Płaszczewska, nauczycielka geografii w II LO w Lubartowie.

Alicja Gliwka, Marlena Ligęza kl. III F