Młodzieżowa Rada Miasta – pierwsze obrady 5 grudnia

Już w najbliższy poniedziałek, 5 grudnia o godz. 16.00, w ratuszu odbędą się pierwsze obrady Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów. W trakcie posiedzenia radni odbiorą zaświadczenia o wyborze, złożą ślubowanie i wybiorą Przewodniczącego Rady. Do chwili jego wybory, obrady poprowadzi Przewodniczący Rady Miasta Lubartów Grzegorz Gregorowicz.

Powołanie Młodzieżowej Rady Miasta, to m.in. odpowiedź burmistrza Krzysztofa Paśnika na sygnały młodych mieszkańców miasta dotyczące potrzeby utworzenie tego typu gremium. W skład Młodzieżowej Rady Miasta wchodzi 14 uczniów lubartowskich szkół wybranych w wyborach, które odbyły się kilka tygodni temu. Radni będą pełnili swoją kadencję przez 2 lata.

Celem Młodzieżowej Rady Miasta będzie między innymi promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, integracja i współpraca środowisk młodzieżowych, promocja kultury tworzonej przez młodzież oraz działania na rzecz obrony praw ucznia i ochrony środowiska.