Modernizacja oczyszczalni w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2019

Rozbudowa i przebudowa – modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubartowie została nominowana w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2019. Spośród nominowanych projektów Rada Konsultacyjna wskaże swoich faworytów. W głosowaniu internetowym swój typ wybiorą też czytelnicy ogólnopolskiego serwisu PortalSamorzadowy.pl. Głosy można oddać do 6 maja 2019 r. do godz. 12 na stronie https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/top-inwestycje-komunalne-2019,48/modernizacja-oczyszczalni-sciekow-w-lubartowie,1682/

Przypominamy, że modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubartowie została wykonana w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa – modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Lubartowie”. Inwestorem jest spółka miejska Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubartowie.Wartość inwestycji: 52 359 000 zł. Realizacja inwestycji została dofinansowana w 85% kosztów kwalifikowanych z funduszy unijnych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; 27 797 165,23 zł stanowiło dofinansowanie ze środków UE; 14 771 834,77 zł stanowiło wkład własny spółki (13 423 413,67 zł pożyczka inwestycyjna z NFOŚiGW i 1 348 421,10 zł środki własne). Przeprowadzono modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków poprzez wyposażenie jej w nowoczesne urządzenia umożliwiające osiągnięcie zamierzonych efektów ekologicznych i finansowych. Celem była poprawa jakości ścieków oczyszczonych odpływających z oczyszczalni, uporządkowanie gospodarki ściekowo-osadowej poprzez wprowadzenie bardziej efektywnej technologii oczyszczania, przekształcenie struktury osadów powstałych w procesie oczyszczania ścieków w tzw. ustabilizowany osad pozbawiony bakterii chorobotwórczych oraz substancji podatnych na rozkład, a także zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni i automatyzacja procesu technologicznego oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych. Ponadto, w ramach projektu wybudowano ok. 1,7 km kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej (koszt 1 949 550,00 zł brutto) i zakupiono dwa pojazdy – ładowarkę teleskopową do załadunku osadu oraz samochód specjalistyczny do ciśnieniowego mycia kanałów i odsysania zanieczyszczeń.

Red.