Monika Tołubińska najlepsza w województwie lubelskim

Monika zajęła pierwsze miejsce w etapie regionalnym konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Dnia 15 marca 2022 roku w Lublinie odbył się regionalny etap ogólnopolskiego konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs organizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy i objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Jego celem jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bhp, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej, a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnikami konkursu byli laureaci etapu szkolnego zgłoszeni przez dyrektorów szkół uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” z terenu województwa lubelskiego. Etap regionalny miał na celu wyłonienie 3 uczniów, którzy będą reprezentowali województwo lubelskie w etapie centralnym konkursu. Naszą szkołę reprezentowały Sylwia Sienkiewicz z klasy 2 Tek i Monika Tołubińska z klasy 3 THEkb. Uczestnicy mieli za zadanie udzielenie odpowiedzi na 35 pytań z testu wiedzy z zakresu prawa pracy i przepisów bhp. Monika zdobyła maksymalną liczbę punktów i zajęła pierwsze miejsce w województwie. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Gratulujemy Monice i życzymy sukcesów w etapie centralnym

Justyna Włosek