Monografia Lubartowa została Książką Roku

Monografia Lubartowa „Lubartów w dziejach. Od czasów najdawniejszych do współczesności” otrzymała tytuł Książki Roku, którą przyznała Biblioteka Wojewódzka im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Publikacja otrzymała Wawrzyn Pawła Konrada w kategorii Lubelszczyzna. Wręczenie tego odznaczenia miało miejsce 15 maja.

Wydawcą publikacji jest Urząd Miasta Lubartów, a odznaczenie odebrał burmistrz Krzysztof Paśnik wspólnie z prezes LTR Marią Kozioł. Pomysł opracowania monografii Lubartowa pt. „Lubartów w dziejach. Od czasów najdawniejszych do współczesności” powstał podczas 470 rocznicy miasta w 2013 roku. Inicjatorką wydawnictwa jest dr historii Ewa Sędzimierz, obecnie dyrektor Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Przypominamy, że prezentacja monografii miała miejsce 11 grudnia 2018 roku w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Celem wydawnictwa jest dostarczanie wiedzy o przeszłości Lubartowa i utrwalenie w pamięci społecznej aktywności ludzi, którzy odgrywali wybitną rolę w dziejach miasta i okolic. Monografia ma 13 rozdziałów (zawiera mapy, ryciny i fotografie) pod redakcją naukową prof. Ryszarda Szczygła z UMCS. Redakcja techniczna – Barbara Gąsior, skład i łamanie – Stanisław Kosior, projekt okładki i opracowanie graficzne – Arkadiusz Derecki. Recenzenci – prof. Marian Surdacki i prof. Janusz Wrona. W książce zostały przedstawione przemiany przestrzeni miejskiej, strefa gospodarcza, społeczna, ustrojowa, kulturalna oraz polityczna życia i działalności Lubartowa. Książkę można zakupić w Muzeum Ziemi Lubartowskiej. 

Sylwia Cichoń

foto: Biblioteka Hieronima Łopacińskiego