MOPS pomoże osobom starszym

W trosce o losy mieszkańców Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował opiekę, uruchamiając specjalny numer telefonu  663 934 689, pod którym w godzinach 7.30-19.00 pracownicy MOPS w Lubartowie pełnić będą dyżury telefoniczne.

Informacja adresowana jest do osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych i chorych, pozbawionych pomocy ze strony osób najbliższych, a w szczególności poddanych kwarantannie. Po zgłoszeniu telefonicznym Ośrodek podejmie działania w celu rozpoznania sytuacji i udzielenia adekwatnej pomocy. Można uzyskać również pomoc psychologiczną w formie rozmowy telefonicznej we środy i czwartki, w godzinach 7.30-13.00
pod nr 
tel 81 852 60 44.