MOS i MSS w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie

W  roku szkolnym 2023/24  w ZS nr 2 w Lubartowie zostały zrealizowane dwa programy Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, finansowane z funduszy Ministerstwa Edukacji i Sportu, których celem było szkolenie młodzieży w zakresie umiejętności organizacji zawodów sportowych.

Pierwszy z nich, to „Młodzieżowy Organizator Sportu”, w którym wzięło udział 15 uczniów, a opiekunami byli p. Beata Sajda i p. Zbigniew Sajda. Młodzież odbyła kilkadziesiąt godzin szkoleń teoretycznych i praktycznych, na których poznawała zasady organizowania zawodów sportowych i przepisy wybranych dyscyplin.

 Drugim programem, w którym udział wzięło 10 uczniów, był „Młodzieżowy Sędzia  Sportowy”, którego opiekunem był p. Marek Kitliński.

 Kursy zakończyły się egzaminem teoretycznym a MSS dodatkowo weekendowym obozem w okolicach Nałęczowa, gdzie odbywały się zajęcia praktyczne. Wszyscy uczestnicy szkoleń uzyskali wynik pozytywny, tym samym zdobywając legitymacje MOS i MSS, potwierdzające ich wiedzę i umiejętności. Młodzi sędziowie otrzymali legitymacje i koszulki sportowe.

ZS2