MOS i MSS w ZS2 w Lubartowie

W obecnym roku szkolnym w ZS nr 2 w Lubartowie zostały zrealizowane dwa programy Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, których celem było szkolenie młodzieży w zakresie organizacji zawodów sportowych.

Pierwszy z nich, to „Młodzieżowy Organizator Sportu”, w którym wzięło udział 16 uczniów, a opiekunami byli p. Beata Sajda i p. Zbigniew Sajda. Młodzież odbyła kilkadziesiąt godzin szkoleń teoretycznych i praktycznych, na których poznawała zasady organizowania zawodów sportowych i przepisy wybranych gier i dyscyplin. Drugim programem, w którym udział wzięło 12 uczniów, był „Młodzieżowy Sędzia Sportowy”, którego opiekunem był p. Marek Kitliński. Uczniowie zakończyli program tego szkolenia dwudniowym wyjazdem do Zamościa, podczas którego przeszli przez praktyczną część kursu oraz zdali egzamin teoretyczny. Kursy zakończyły się egzaminem teoretycznym. Wszyscy uczestnicy szkoleń uzyskali wynik pozytywny, tym samym zdobywając legitymacje MOS i MSS, potwierdzające ich wiedzę i umiejętności. Młodzi sędziowie otrzymali również pamiątkowe koszulki.

ZS2