Można się przyłączyć do miejskiej sieci ciepłowniczej

Uwzględniając rozwój Miasta Lubartowa i jego infrastruktury oraz dążąc do stworzenia warunków zaopatrzenia mieszkańców w ciepło Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z o.o. przygotowuje wnioski o pozyskanie środków pomocowych na sfinansowanie projektów związanych z likwidacją niskiej emisji na obszarze miasta. W związku z tym zapraszamy zainteresowanych właścicieli nieruchomości położonych w obrębie:

  1. ulic Słowackiego, Wierzbowej, Chmielnej, Świerkowej, Bukowej, Cisowej, Kasztanowej,

  2. Osiedla Kopernika”

  3. ulic, w których obecnie przebiega sieć ciepłownicza PEC (w celu uzyskania informacji czy w Twojej ulicy lub jej najbliższym otoczeniu przebiega sieć ciepłownicza prosimy o kontakt)

do kontaktu z Działem Obsługi Klienta i Wsparcia Inwestycji lub Głównym Inżynierem w celu zapoznania się z ogólnymi warunkami przyłączenia do sieci ciepłowniczej oraz uzyskania informacji o zasadach ujęcia budowy sieci na w/w obszarach w planach inwestycyjnych.

Ciepło z miejskiej ciepłowni jest pewnym, bezpiecznym, dającym komfort i w zasadzie bezobsługowym dla odbiorcy sposobem ogrzewania. Ze względu na konieczność spełnienia wymagań środowiskowych, przez dostawcę ciepła, jest również bezpieczną dla środowiska alternatywą zasilania w ciepło w porównaniu do indywidualnych rozwiązań opartych na paliwach kopalnych, w szczególności dla starych pieców węglowych.

Decydując się na przyłączenie do sieci ciepłowniczej i rezygnację z dotychczas użytkowanych pieców możecie Państwo poprawić stan powietrza w Lubartowie oraz zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery w okresie grzewczym. W celu pozyskania informacji o korzyściach płynących z podłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej https://pec.lubartow.pl

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego:

Dział Obsługi Klienta i Wsparcia Inwestycji tel. 602-475-585 lub 81 855 24 18 wew. 43, 44

Główny Inżynier tel. 81 855 24 18 wew. 55

e-mail: [email protected]