Można składać projekty do budżetu obywatelskiego 2020

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców miasta w sprawie Budżetu Obywatelskiego zorganizowano 7 stycznia w Lubartowskim Ośrodku Kultury.W tym roku po zmianie uchwały przez radnych dotyczącej budżetu obywatelskiego można także realizować projekty na gruntach nie należących do Gminy Miasta Lubartów. Zgodnie z prawem wymagana jest umowa użyczenia bądź umowa dzierżawy.

W ramach budżetu obywatelskiego będzie można zgłaszać projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne, a kwota przeznaczona na tegoroczny budżet to 845 tysięcy złotych. – Wnioskujemy do 7 lutego na formularzach dostępnych na stronie internetowej Urzędu Miasta. Projekty muszą być poparte co najmniej 25 podpisami mieszkańców Lubartowa. Projekty mogą zgłaszać osoby od 16 roku życia – mówił sekretarz miasta Tomasz Szołtek.

Według zmienionej uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego ze środków budżetu obywatelskiego mogą być realizowane projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne dotyczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych Gminy Miasta Lubartów, ogólnodostępne dla mieszkańców Gminy Miasta Lubartów z uwzględnieniem lokalnej infrastruktury. Projekty inwestycyjne mogą być realizowane na nieruchomościach będących własnością Gminy Miasto Lubartów, znajdujących się w jej użytkowaniu wieczystym, władaniu lub posiadaniu wynikającym z zawartych umów cywilnoprawnych. Pozostałe projekty mogą być realizowane na nieruchomościach będących własnością Gminy Miasto Lubartów, znajdujących się w jej użytkowaniu wieczystym lub we władaniu lub na innych nieruchomościach, na których Miasto może realizować projekt w oparciu o zgodę właściciela tej nieruchomości lub jej użytkownika wieczystego. Wartość projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego nie może przekraczać 50% kwoty budżetu.

Propozycje projektu można składać na specjalnym formularzu dostępnym na stronie internetowej www.lubartow.pl, zakładka Budżet Obywatelski lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta w terminie do 7 lutego. Następnie będzie weryfikacja i opiniowanie projektów przez Burmistrza Miasta Lubartów oraz Zespół ds.Budżetu Obywatelskiego, aby mogły zostać poddane pod głosowanie przez mieszkańców.

Sylwia Cichoń