Można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego 2019

Spotkanie z mieszkańcami miasta w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2019 zorganizowano w czwartek 8 listopada w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Projekty można zgłaszać od 9 listopada do 10 grudnia, a kwota przeznaczona na ten cel to 886 tysięcy złotych.

 

Z mieszkańcami Lubartowa spotkał się Piotr Turowski, naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta.

Przypominamy, że w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 można zgłaszać projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne tzw. miękkie dotyczące zadań z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Lubartów. Propozycje projektów mogą być zgłaszane przez mieszkańców stale zamieszkujących na terenie naszego miasta, mających ukończone 16 lat. Projekt ma mieć poparcie minimum 25 osób.

Wszystkie propozycje należy zgłaszać na specjalnych formularzach dostępnych w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta w godzinach 7.30 – 15.30 lub można pobrać ze strony internetowej www.lubartow.pl (zakładka „Budżet Obywatelski”) w terminie od 9 listopada do 10 grudnia. Następnie projekty będą weryfikowane przez burmistrza i Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Kwota na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 wynosi 886 tysięcy złotych, jest to 1 procent dochodów własnych budżetu Miasta Lubartów.

Sylwia Cichoń