Można składać wnioski o dodatek węglowy

17 sierpnia 2022 r. (środa) ruszył nabór wniosków o wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców Lubartowa. Będzie on realizowany przez MOPS.

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie, ul. 3 Maja 24 A, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7:30 – 15:00 (wejście przy bibliotece) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – EPUAP.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość dodatku węglowego wynosi 3 000 złotych.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania pomocy można uzyskać telefonicznie: 81 8554450.

Wniosek można pobrać stąd: Wniosek o dodatek węglowy – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl)