Muzealna Majówka

Po raz kolejny Muzeum Ziemi Lubartowskiej we współpracy z Lubartowskim Towarzystwem Regionalnym w ramach działań nazwanych Nocą Muzeów zorganizowało Muzealną Majówkę’23. Włączyły się do niej również: Muzeum Parafialne, Galeria PMDK, Galeria LOK i Muzeum Kina, PIT Lubartów.

W godzinach 15.00 – 21.00 odwiedziły nas setki lubartowian: dzieci, młodzieży, dorosłych.

Po raz pierwszy w Lubartowie odbyło się wspólne śpiewanie piosenek z okresu Powstania Styczniowego (tu ukłon w stronę Chóru Ziemi Lubartowskiej i Pana Alfreda Kędziory), panie z Klubu Rękodzieła prezentowały swoje wytwory artystyczne, niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszyły się bibułkowe kwiaty robione pod kierunkiem Pani Marii Wójcickiej.

Zainteresowani mogli obejrzeć aktualne wystawy i najciekawsze eksponaty. Z udziałem starszych i młodych „ miłośników przeszłości” Lubartowa odbyło się spotkanie regionalistów. Zorganizowano kiermasz wydawnictw LTR i Muzeum, oferujący m.in. najnowsze „Gawędy o przeszłości Lubartowa” opowiadające o czasach „kiedy Lubartów był Lewartowem”,

Jak co roku dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się Akcja „Odwiedzamy obiekty historii i kultury Lubartowa” i towarzysząca jej loteria fantowa. Zorganizowaliśmy ją dzięki wsparciu sponsorów Akcji, którymi byli:

UM Lubartów; Komenda Powiatowa Straży Pożarnej; Bank Spółdzielczy w Lubartowie, Komenda Powiatowa Policji w  Lubartowie, Solbet Lubartów SA,  firma Depro Studio Promocji oraz MZL i LTR.

Wszystkim, którzy w jakiejkolwiek formie  zaangażowali się w przygotowanie Muzealnej Majówki,  jej współorganizatorom w różnych punktach Lubartowa a przede wszystkim uczestnikom składamy podziękowania i zapraszamy za rok!

/esz/

foto: Katarzyna Wójcik