Muzeum Narodowe w Lublinie – nowa instytucja kultury

Muzeum Lubelskie ze względu na swoje znaczenie na mapie kulturalnej Polski, zasługuje na status narodowej instytucji kultury” – powiedział wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński, informując o powołaniu nowej instytucji kultury podczas konferencji prasowej, w której uczestniczył również Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Nowo powołane Muzeum Narodowe w Lublinie zostanie połączone z Muzeum Lubelskim, współprowadzonym przez Samorząd Województwa Lubelskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W wideokonferencji uczestniczyli też wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew oraz dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie
dr Katarzyna Mieczkowska.

Wicepremier prof. Piotr Gliński podkreślił, że decyzja o poszerzeniu misji Muzeum Lubelskiego, poprzez jej realizowanie w przyszłości w postaci państwowej instytucji kultury o charakterze narodowym, została podjęta w uznaniu dla wysokiej jakości pracy Muzeum Lubelskiego w Lublinie oraz w celu podniesienia jego rangi.

– 15 maja, przed 10 dniami, powołaliśmy do życia Muzeum Narodowe w Lublinie.
To jest pierwszy krok do powołania Muzeum Narodowego w Lublinie na bazie istniejącego i wspaniale funkcjonującego Muzeum Lubelskiego w Lublinie. –
powiedział na konferencji prasowej prof. Piotr Gliński.

Wyjaśnił, że powodem tej decyzjiprzede wszystkim jest to, że Lublin, Ziemia Lubelska, a przede wszystkim ta instytucja – Muzeum Lubelskie, zasługuje na to, żeby podnieść tę instytucję do rangi instytucji muzealnej narodowej”.

– Cieszę się bardzo, że Muzeum Lubelskie w Lublinie zyska rangę państwowej instytucji kultury o charakterze narodowym. Trzeba pamiętać, że Lubelski Zamek zajmuje szczególne miejsce w  historii i kulturze naszego regionu. Kaplica Trójcy Świętej – jeden z najcenniejszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce i w Europie – niejako symbolicznie ukazuje spotkanie tradycji Wschodu i Zachodu, będąc jednym z licznych przykładów tego, jak w Lublinie splatały się i koegzystowały różnorodne tradycje kulturowe. Lubelski Zamek to nie tylko nieocenionej wartości zbiory muzealne, ale również tragiczne losy więzionych tu polskich patriotów w okresie zaborów, okupacji niemieckiej oraz w powojennej rzeczywistości żołnierzy podziemia niepodległościowego. Jestem przekonany, że przekształcenie Muzeum Lubelskiego stworzy ramy dla poszerzenia dotychczasowej misji Muzeum. Pozwoli jeszcze skuteczniej prezentować unikatowy wkład Lubelszczyzny w tworzenie kultury narodowej. – powiedział Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Etapy powstania nowej instytucji kultury

Muzeum Narodowe w Lublinie zostało utworzone zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 maja 2020 r. Jego misją jest m.in. ochrona wartości historycznych i artystycznych kultury polskiej i światowej, w tym w szczególności dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

Obecnie realizowany jest drugi etap, mający na celu połączenie Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Na skutek połączenia, po upływie co najmniej trzech miesięcy od ogłoszenia tego zamiaru, zawarta zostanie odpowiednia umowa o utworzeniu nowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Narodowe w Lublinie, która będzie wspólnie prowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Lubelskie i wpisana do rejestru instytucji kultury MKiDN. Utworzenie Muzeum i nadanie mu statutu powinno nastąpić przed końcem 2020 r. Docelowo Muzeum Narodowe w Lublinie będzie państwową instytucją kultury, dla której jedynym organizatorem pozostanie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oddziałem Muzeum Narodowego w Lublinie będzie Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej z siedzibą w Pałacu Lubomirskich, na zakup którego minister kultury przekazał Muzeum Lubelskiemu w 2107 r. dotację celową w wysokości ponad 10 mln zł. Jednocześnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego czyni starania, aby wzbogacić zbiory Muzeum Lubelskiego oraz poszerzyć zakres jego oferty, co przyczyni się do promocji regionu zarówno w kraju oraz za granicą.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, Muzeum Narodowe w Lublinie przejmie wszystkich pracowników zatrudnionych obecnie w Muzeum Lubelskim – ani dotychczasowy zasób kadrowy, ani baza materiałowa nie zostaną uszczuplone.

Remigiusz Małecki