Muzeum Zamoyskich w Kozłówce: Będzie więcej przestrzeni dla turystów

Ruszyły pierwsze prace remontowe związane z realizacją przez Muzeum Zamoyskich projektu dofinansowanego z funduszy europejskich. Znikają stare tynki, pogłębiane są piwnice. Około 2020 roku turyści będą mogli zwiedzać do tej pory niedostępne zakamarki. Zwiększy się też oferta kulturalna.

Muzeum przystąpiło do realizacji projektu, którego celem jest między innymi zachowanie i ochrona przed degradacją materialnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie przestrzeni kulturowej dla turystów i zwiedzających.

Przeprowadzone zostaną prace remontowe i konserwatorskie w budynkach oficyny północnej oraz południowej i powstanie łącznik między oficyną, a teatralnią. Odnowiona zostanie też teatralnia oraz dawna stajnia.

W wyniku realizacji projektu powstanie nowa przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej w dotychczas nieużytkowanych i niszczejących zabytkowych obiektach, która wyniesie 2 174,60 m2 i stanowić będzie 85,79% powierzchni użytkowej obiektów objętych projektem.

W ramach „Akademii kozłowieckiej” realizowane będą cykle wykładów i spotkań oraz zajęcia praktyczne – warsztaty, kursy, pokazy, przybliżające dawną kulturę ziemiańską.
Organizowane będą także prezentacje różnorodnych wystaw, którym towarzyszyć będą pokazy technik sztuk plastycznych, z możliwością ich wypróbowania przez publiczność.
Posiadając salę widowiskowo-wystawienniczą, Muzeum będzie mieć możliwość wystawiania przedstawień teatralnych, zarówno profesjonalnych, jak i amatorskich, współpracując z mieszkańcami gminy, powiatu czy województwa. Będzie także zaspokajać potrzeby muzyczne swoich gości, organizując koncerty, przeglądy, np. chórów, kursy muzyczne. Zostaną urządzone pomieszczenia, w których artyści będą mieć możliwość pracy twórczej, a zwiedzający będą mogli oglądać o proces twórczy.
Na etapie eksploatacji zostaną utworzone 3 nowe trwałe miejsca pracy na stanowiskach: specjalista ds. edukacji, pomoc muzealna, asystent muzealny.
Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie i za 1.5 roku będziemy się cieszyć odnowionymi budynkami. W czasie remontu nie będzie żadnych utrudnień dla zwiedzających, wszystkie ekspozycje otwarte będą normalnie – mówi Adam Kościańczuk, rzecznik muzeum.

Wartość projektu wynosi 36 394 226,50 zł, w tym wkład funduszy europejskich 24 790 574,25 zł.

Katarzyna Wójcik, fot. Aleksandra Jędryszka