Muzeum Ziemi Lubartowskiej ponownie otwarte dla zwiedzających

Od 1 lutego Muzeum Ziemi Lubartowskiej ponownie zostaje otwarte dla zwiedzających.

Muzeum zaprasza do siedziby przy ul. Kościuszki 28 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.

W muzeum można obejrzeć:

* wystawę stałą pt.: ”Z dziejów Lubartowa” prezentującą historię miasta na przestrzeni wieków od czasów prehistorycznych aż po wiek XX

* wystawę czasową przygotowaną z okazji 50-lecia utworzenia muzeum oraz 65. rocznicy powstania LTR, zatytułowaną : „Z kart lubartowskiego regionalizmu”, która dostępna będzie do końca kwietnia b.r.

Wystawy można zwiedzać indywidualnie bez usługi oprowadzania. Z uwagi na szczupłość pomieszczeń jednorazowo placówka może przyjąć do 6 osób.

Obowiązuje dotychczasowy cennik na bilety wstępu. Cennik udostępniony został na stronie internetowej muzeum: www.muzeum.lubartow.pl Bilety można będzie kupić w specjalnie wyznaczonym punkcie w holu.

Wszystkich odwiedzających muzeum obowiązują ogólnie przyjęte zasady ochrony, tj. konieczność noszenia maseczek ochronnych i rękawiczek, zachowanie bezpiecznych odległości między zwiedzającymi.

Zawiesza się do odwołania:

– grupowe zwiedzanie muzeum, jak również lekcje muzealne, warsztaty, spotkania i inne formy edukacyjne;

możliwość osobistego korzystania ze zbiorów i materiałów dotyczących przeszłości Lubartowa. Zainteresowani mogą się kontaktować z placówką telefonicznie lub drogą e-mailową.